SMS Integratie

Navigation:  Certified Add-Ons >

SMS Integratie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Wanneer u gebruik maakt van Zetafax en u wil graag met uw klanten en/of leveranciers communiceren over de snelle en goedkope Short Message Service, dan kan u gebruik maken van de SMS add-on voor DBFACTw. Verstuur al dan niet automatisch, een bevestiging naar uw relatie dat een levering klaar staat, een herstelling is uitgevoerd of stuur hem automatisch een bericht (Vereist Zetafax en SMS-modem).

 

De integratie met SMS betekent voor de gebruiker van DBFACTw dat het uitvoeren van een aantal procedures kan worden vereenvoudigd en versneld. Bovendien laat DBFACTw toe om voor deze procedures de historiek te bewaren en aldus een betere controle te hebben. De integratie zorgt voor een grotere klantentevredenheid omdat de communicatie snel verloopt, niet opdringerig is en kan gebeuren op ieder moment van de dag.
 
Enkele van de meest in het oog springende functies zijn:

 

Een sms sturen aan een relatie vanuit de relatiefiche of aan een contactpersoon van een relatie

Een verstuurde sms wordt bewaard in de historiek documenten van een relatie

Er kunnen standaard sms-teksten worden gedefinieerd voor nog snellere verwerking

Vanuit een servicerapport kan een klant worden verwittigd op basis van de status van een herstelling. Indien de herstelling bijvoorbeeld klaar staat voor afhaling wordt de klant automatisch verwittigd aan de hand van een standaard sms waarin een aantal variabele gegevens uit het rapport worden opgenomen

Vanuit ieder document (offerte, bestelbon, leveringsbon, factuur, ..) kan automatisch een sms-bevestiging worden gestuurd met een aantal variabele gegevens

De bevestigingen worden verstuurd, instelbaar per document, per relatie.

Iedere relatie kan een apart sms-bevestigingstelefoonnummer krijgen. Het systeem kiest in een logische volgorde voor een nummer dat moet worden gebruikt.

Vanuit het evenementenbeheer kan een relatie net voor het evenement automatisch worden herinnerd via sms

Klanten kunnen worden verwittigd in de module backordertoewijzing wanneer de goederen klaar staan voor afhaling, afhankelijk van het leveringsgedrag van de klant (alleen complete bestellingen, complete leveringen, deelleveringen, …)

U kunt vanuit de module abonnementservice een aantal voorgedefinieerde rapporten of resultaten periodiek laten versturen naar een sms-nummer. Zo kunt u bijvoorbeeld een dagsituatie, de omzetten, omzet nieuwe bestellingen, aantal nieuwe herstellingen, enz laten doorsturen naar uw gsm of naar het nummer van een verantwoordelijke.

 

Integratie met SMS Comfort, Sonal

 

Instellingen

 

Instellingen omtrent de SMS integratie gebeuren in de Parameter Modules (Direct Menu 31).

 

 

Indien u Mobileweb kiest voor het kunnen versturen van SMS berichten uit DBFACTw, dient u bij Mobileweb een gratis account en paswoord aan te vragen voor de Web SMS tool. Wanneer deze gegevens zijn ontvangen en u een SMS package bij Mobileweb hebt aangekocht, kunt u vervolgens in de Parameters Modules deze Logon en Paswoord ingeven tesamen met de te gebruiken URL.

 

De URL die moet worden ingegeven is de volgende: http://www.mobileweb.be/content/smsin/smsin.asp?logon=#LOGON#&pass=#PASSWORD#&gsmnr=#GSM#&msgcontent=#MESSAGE#&format=xml