SMARTdoc

Navigation:  Certified Add-Ons >

SMARTdoc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Door gebruik te maken van de koppeling tussen DBFACT en SMARTdoc kan u al uw belangrijke documenten zoals bv. uw verkoopfacturen digitaal gaan archiveren. Tevens kan u door gebruik te maken van een archiefscanner of een MFC (OCR noodzakelijk) de van uw leverancier ontvangen aankoopfacturen koppelen aan de in DBFACT ingeboekte aankoopfactuur. Eveneens kan u buiten DBFACT op een snelle manier uw gearchiveerde documenten opzoeken via full-text-search.

 

Wie met deze module wenst te werken kan dus:

 

1.Automatisch archiveren van door DBFACTw aangemaakte documenten

2.Automatisch koppelen en archiveren van ingescande beelden aan documenten gegenereerd in DBFACTw

 

 

Filmpje