Servicerapportenwerklijst

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten >

Servicerapportenwerklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De servicerapportenwerklijst zal je voornamelijk kunnen appreciëren omwille van zijn vele mogelijkheden. De algemene werking van deze lijst is identiek aan deze van de werklijsten. Meer informatie over deze algemene werking van de werklijsten kan je hier terugvinden.

 

 

 

Selectie

Als we hier op drukken met de linker muisknop dan komen we in een onderliggend scherm terecht waar we onze uitgebreide selectie kunnen gaan doen. We kunnen ook nog onze rechtermuisbutton gebruiken, we krijg dan een aantal extra mogelijkheden.

 

 

 


Nieuwe filter

Zelfde als Selectie, maar dan een nieuwe...


Filter opslaan

De gebruikte filter wordt bewaard, dit zijn de gegevens op het selectiescherm


Filter verwijderen

Verwijdert de geselecteerde filter


Volledige lijst opslaan

Alle lijnen van de werklijst worden bewaard


Lijst gemarkeerde opslaan

Enkel de geselecteerde lijnen worden bewaard

Automatisch berekenen na keuze van filter

Bij verandering keuze van filter wordt al dan niet auto berekend

Lege criteria

Werklijst starten met lege criteria/


Huidige filterdefinitie (als vaste filter)

Lijst is leeg getoond maar criteria is al geladen


Laatst gebruikte filterdefinitie

Als er na de filterdefinitie nog manueel criteria gewijzigd zijn, wordt daar dan geen rekening mee gehouden


Laatst gebruikte criteria

De laatste criteria – indien sub-filters, geen opslag mogelijk (voorlopig) , wordt gewoon lege criteria vooropgesteld (na melding dat de laatste criteria niet gebruikt konden worden)

Lege werklijst

Werklijst is leeg


Selectiescherm

Het selectiescherm wordt altijd getoond


Werklijst volgens criteria:

Werklijst wordt getoond opgebouwd volgens vastgelegde criteria


Volledige lijst:

Spreekt voorzich

 


 

 

 

 

 

Nieuw

Door gebruik te maken van deze button kan je een nieuw servicerapport aanmaken.

Opvragen

Detail opvragen van de geselecteerde lijn, en indien beschikbaar ook info over bvb de relatie, verleden. Historiek van de wijzigingen.

Wijzigen

Wijzig het gemarkeerde servicerapport of je kan verschillende servicerapporten die zijn geselecteerd globaal wijzigen. Verstuur een bevestiging of verstuur onderhoudsbrieven voor de gemarkeerde servicerapporten. Meer uitleg hier.

Markeren

Alle lijnen selecteren of deselecteren. Voor de meeste functies is het nodig dat er een selectie wordt gemaakt, dit kan door op de eerste kolom in de tabel te klikken of door op spatie te drukken

Zoeken

Met deze knop krijgt u een invulvakje te zien, waarmee u via een scanner of het snel intypen van een nummer, de lijst supersnel kunt aanvullen.

 

Invoer is op verschillende manieren mogelijk

het nummer invoeren

de letter 'S' (van servicerapport) met het nummer (omdat dit door veel gebruikers als barcode op een document wordt afgedrukt, en via deze werkwijze makkelijk opgevraagd kan worden.

indien het digitaal archief actief is, kan ook de archiveringsbarcode gescand (of ingetikt) worden. Automatisch zal, indien het gaat over een servicerapport, het juiste document in de lijst verschijnen.

 

U weet of een document reeds in de lijst stond door de informatie op de berichtenbalk onderaan van DBFACTw:

Indien het document(nummer) niet bestaat, krijgt u een foutmelding op het scherm. U moet dan op Ok klikken of ENTER, vooraleer u verder kunt gaan

Het document bestond in de lijst. In dat geval krijgt u in de statusbalk onderaan de melding 'Document met nummer ...in lijst'

Het document stond nog niet in de lijst. In dat geval wordt het document in de lijst automatisch toegevoegd, en komt onderaan in de lijst te staan 'Document <nummer> toegevoegd'.

 

Na het manueel toevoegen of scannen,  komt automatisch de cursor in het tekstvak te staan, zodat u onmiddellijk een volgende document kunt ingeven en toevoegen. Indien u het vakje leeg laat, verdwijnt automatisch het tekstvak. Pas als u weer op de knop 'zoeken' klikt, krijgt u het tekstvak te zien.

 

Protip

U heeft een aantal servicerapporten te wijzigen van status. Met deze knop kunt u deze heel snel in de lijst verkrijgen, en met globaal wijzigen de status snel wijzigen.

 

Afdrukken

Uw selectie of gemarkeerd servicerapport kan u via deze button afdrukken. Tevens kan je servicerapporten doormailen of service-etiketten afdrukken via deze button

Export

Gemarkeerde servicerapporten worden als XML-document geëxporteerd op een door u opgegeven locatie. Deze functionaliteit wordt voornamelijk gebruikt indien u met techniekers werkt die op de baan zitten en zij dienen deze servicerapporten te kunnen aanpassen op hun draagbaar toestel. Meer informatie kan u altijd op [email protected] bekomen. Meer informatie over XML kan u hier terugvinden.

Sluiten

Spreekt voor zich...d.m.v. gebruik van de rechter muisknop kan je instellen of er al dan niet een bevestiging moet worden gevraagd bij het drukken op deze button.

 

Protip

In de servicerapportenwerklijst kan via de sneltoets ALT-Q een QuickView van het servicerapport worden opgeroepen. Dit scherm kunt u activeren per openstaande servicerapportenwerklijst en bijv. naast de werklijst positioneren. Het QuickView-scherm mag blijven openstaan tijdens het scrollen in de werklijst. De casegegevens in het QuickView scherm zullen worden aangepast en ververst op basis van de selectie (wijziging) in de servicerapportenwerklijst.