Servicerapporten

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer >

Servicerapporten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bedrijven die met goederen werken die onderhevig zijn aan herstellingen en technische interventies hebben een grote nood aan een correcte opvolging van hun technische dienst. Met de module Servicerapporten voor DBFACTw heeft u een tool ter beschikking die zowel herstellingen als interventies on-site beheert. Aan de hand van een duidelijke en vooraf vastgelegde procedure worden de interventies of herstellingen ingebracht en gepland, per technieker of afdeling.

DBFACTw laat een volledige parametrisatie toe van een servicerapport. Dat maakt dat alle relevante gegevens over de relatie, het defect en het toestel (op basis van een serienummer) worden geregistreerd.

Door de status van een servicerapport nauwgezet te volgen, ondermeer aan de hand van de intelligente werklijsten, kan een klant perfect op de hoogte worden gehouden van de afhandeling van zijn interventie of herstelling. Wanneer de herstelling is afgehandeld, kan de klant automatisch via een standaard sms of mail worden verwittigd.

De afrekening gebeurt dan later aan de kassa of via een factuur, met terugname en verrekening van de eventuele ter beschikking gestelde vervangapparaten.