Europese betalingsopdrachten

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule >

Europese betalingsopdrachten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie creëren we een overzicht van de uit te voeren betalingen. Met Europese betalingen bedoelen we de SEPA betalingsopdrachten.

 

Deze functie gebruiken we in verschillende stappen:

 

Eerst selecteren we de documenten die moeten betaald worden. Via de knop 'berekenen' verkrijgt men een lijst van de te betalen documenten.

We markeren de documenten die we in een opdracht wensen toe te voegen. Door op 'uitvoeren' te klikken, komen de gemarkeerde documenten in de gekozen buffer.

 

Selectie

 

De bovenkant van dit scherm is voorzien van de selectiecriteria.

 

Relatie

Selectie op een specifieke leverancier. Indien het veld leeg is, worden alle leveranciers geselecteerd.

Tot vervaldatum

Datums tot welke vervaldag de documenten moeten geselecteerd worden. Deze datum kan gewijzigd worden, maar standaard stelt DBFACTw de datum van de dag voor, verhoogd met 5 dagen.

Alle documenten met disconto

Alleen de facturen waar een disconto op staat, worden opgenomen.

Disconto aftrekken

In het voorstel wordt automatisch de disconto in mindering gebracht.

Het document moet de juiste disconto informatie bevatten om hier rekening mee te kunnen houden.

Alleen goedgekeurd

Alleen documenten met de document status 'goedgekeurd' worden op de lijst gezet.

 

Door op de knop 'berekenen' te klilkken, wordt de lijst gevuld met de documenten die aan deze voorwaarden voldoen.

 

De aankoopfacturen die betaald moeten worden, worden automatisch in de lijst gezet

Ook de openstande creditnota's komen in de lijst, zodat deze (eventueel) afgepunt kunnen worden, zeg maar, in mindering gebracht kunnen worden van de totale betaling.

 

Informatie

 

 

Buffer

Hier wordt aangeduid met welke buffer we (op dit moment) aan het werken zijn.   Bij het toewijzen van betalingen aan een buffer, wordt de hier getoonde buffer gebruikt.

Huidig saldo

Het huidige banksaldo (volgens de tot nu verwerkte rekeninguittreksels) wordt hier getoond.

Totaal betalingen

Het totaal bedrag aan betalingen die in de buffer opgenomen zijn.

Nieuw saldo

Na het uitvoeren van de betalingsopdracht (uit de buffer), zal dit het nieuwe saldo van de bankrekening zijn.

Nieuw saldo = Huidig saldo - Totaal betalingen

 

Bij verandering van buffer, worden automatisch de saldi en totalen van deze buffer getoond.

 

 

Lijst

 

De kolommen in de lijst zijn duidelijk. Hier volgen nog enkele opmerkingen:

 

Mark: De kolom die gebruikt wordt om de gewenste betalingen te markeren

#Overschrijving: Het bedrag van de betaling. U kan rechtstreeks in deze kolom het gewenste bedrag intikken (Nota: dit is eigen aan het 'hekje, #' voor de titel van de kolom)

Rode lijnen: Voor deze relatie is  geen bankrekening ingevuld

#Referentie: De betalingsreferentie die men in de overschrijving wenst op te nemen. Deze wordt overgenomen van het document, maar is hier ook rechtstreeks aanpasbaar.

Disc: Bij het aanduiden van deze kolom, wordt de disconto in rekening gebracht.  Door te klikken op het vakje, wordt deze aan- of uitgezet.

 

 

Functies

 

Tal van functies zijn beschikbaar op dit ene venster.  U kunt deze best aandachtig doornemen.

 

Koppelingen

Indien een leverancier over meerdere documenten beschikt, kunt u deze documenten groeperen tot één bedrag.  Daarnaast wordt deze functie eveneens gebruikt om creditnota's in mindering te brengen.

Het volstaat op een regel in de lijst te staan, en daar op 'koppelingen' te klikken.  Daarna kunt u meerdere documenten markeren, en terugbrengen tot één bedrag. Voor meer informatie over deze functie, zie 'Betalingen koppelen'.

Bankrekening

Via deze knop kan de bankrekening van de relatie aangepast worden. Dit kan nuttig zijn als er eenmalig één of meerdere facturen naar een andere bankrekeningnummer moet(en) betaald worden. In het daaropvolgende scherm kan een nieuw rekeningnummer worden ingevoerd en kan men kiezen om alle betalingsopdrachten voor die leverancier bij te werken of enkel de huidige regel.

Manueel

Sommige uitgaande betalingen moeten niet als factuur worden geboekt, maar moeten rechtstreeks worden uitbetaald (vb parkeertickets, boetes, …). Daarom kan men via deze knop een manuele overschrijving aanmaken.

Creditnota klant

Via deze knop kunnen creditnota's aan de klant mee in de uitgaande betalingen worden opgenomen.

Status

Via deze knop kunnen we de status van aankoopfacturen gaan wijzigen. Documenten met de statussen ‘onbekend’ of  ‘niet aanvaard’ kunnen niet met de betalingsmodule worden betaald. Om de betaling toch te kunnen uitvoeren kan de status aangepast worden.

Rekening courant

Laat toe om de rekening courant van de leverancier te bekijken en indien nodig te bewerken.

Document

Laat toe om het document van de gekozen lijn te bekijken en eventueel te wijzigen.

Uitvoeren

Plaatst alle geselecteerde betalingen in de gekozen buffer. Eens in de buffer kunnen de betalingen omgezet worden in een betalingsbestand.

Sluiten

Sluit het scherm af zonder iets te doen.