Een selectiescherm

Navigation:  Starten met DBFACTw > Werklijsten >

Een selectiescherm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hier duiden we alle criteria aan die we wensen te gebruiken om de lijst in de werklijst op te bouwen. We nemen de relatiewerklijst als voorbeeld om enkele verschillende soorten criteria in detail te bespreken.

 

 

Verschillende pagina's: aangezien sommige werklijsten extreem veel selectiecriteria toelaten, worden deze ingedeeld in verschillende pagina's. De criteria worden meestal zo gekozen dat ze ingedeeld worden in vrij logische groepen. U zult zien dat u al snel terugvindt waar de criteria zich bevinden.

 

Criteria zijn cumulatief: daarmee bedoelen we dat voor ieder criterium dat aangevinkt is, dit criterium ook moet gelden bovenop de reeds aangevinkte criteria. De criteria hierover kunnen verspreid zijn over verschillende pagina's, ook tab-bladen genoemd.

 

Een aantal criteria zijn vrij geavanceerd. We lichten er hier enkele toe:

 

Datumfilter

De combobox laat toe heel snel met de datums te werken. Zo zijn er heel wat datums 'voorgeprogrammeerd'. Vooral handig is dat de criteria niét de datum onthouden, maar de keuze uit de combobox.

Een voorbeeld: Kiest men voor 'vandaag', dan zal de datum van vandaag automatisch na de combobox ingevuld worden. Bewaart men het criterium, en de filterdefinitie wordt opnieuw geladen, zal DBFACT volautomatisch de datum van vandaag toepassen.

 

Protip

De lijst lijkt eindeloos lang, maar klik eens met de rechtermuisknop op de combobox. Kies dan voor 'uitgebreid', en pas dan ziet u een onvoorstelbaar lange lijst van voorgedefiniëerde datumkeuzes. Extreem handig als men de criteria wenst op te slaan.

 

Tekstfilter

Niet alleen kan men ingeven op welke tekst gezocht moet worden, maar ook hoe gezocht moet worden. Ook hier vinden we in de combobox een lange lijst van mogelijke keuzes, zoals:

 

Gelijk aan

Verschillend van

Groter dan

Niet groter dan

Begint met

Begint niet met

Eindigt met

Eindigt niet met

Bevat

Bevat niet

Zoals (met wildcards)

Is leeg

Is niet leeg

 

 

 

Klungelalarm

Vergeet nooit het vinkje te zetten voor het criterium dat je wenst te gebruiken!  Sommige vinkjes worden automatisch aangevinkt, maar zeker niet allemaal.

 

De knoppen onderaan:

 

Leegmaken

Alle criteria worden gewist. Men blijft in het selectiescherm

Opslaan

Om de criteria op te slaan onder een filterdefintie. Zie daarvoor filterdefinitie

De lijst

Alle vooraf opgeslagen filterdefinities staan hier in. Indien men er een kiest, worden de criteria van deze filterdefinitie ingevuld.

Berekenen

De criteria toepassen, en de lijst tonen in de werklijst

Sluiten

De criteria niét uitvoeren, maar eenvoudigweg terugkeren naar de lijst.

 

Een voorbeeld: we zoeken de klanten die vorige maand verjaard zijn en iets gekocht hebben.

 

Op het eerste tabblad Algemeen plaatsen we een vinkje bij Verjaardag en we klappen de combobox open en selecteren daar Vorige maand, u zult zien dat automatisch de datum wordt ingevuld.

 

 

Vervolgens klikken we op het tabblad Verkoop en vinken daar de optie Iets gekocht aan en klappen de corresponderende combobox open. Daar selecteren we opnieuw Vorige maand. De datum wordt weer ingevuld. Merk op dat hier het jaartal wél wordt ingevuld! Dit heeft te maken met het feit dat een verjaardag niet afhankelijk is van een jaartal. Merk op dat juist daarom de geboortedatum apart kan gebruikt worden als criterium.

 

 

We willen deze criteria opslaan. Dan is het voldoende te klikken op de button <Opslaan>, en we krijgen de kans een filterdefinitie op te slaan. Zie verder bij 'filterdefinitie'.