Sectoren en Activiteiten

Navigation:  Basis > De relatie >

Sectoren en Activiteiten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In DBFACTw is de mogelijkheid voorzien om sectoren en activiteiten te koppelen aan een relatie. Deze sectoren en activiteiten zijn vrij definieerbaar en de mogelijkheid is ook voorzien om deze onderling te gaan koppelen zodat alleen bepaalde sectoren/activiteiten worden getoond bij de keuze van een sector/activiteit. Op deze manier blijft de keuze overzichtelijk, ook bij grote lijsten.