Scherm

Navigation:  Starten met DBFACTw > Output >

Scherm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via deze keuzemogelijkheid krijgen we het geselecteerde document, de geselecteerde lijst of historiek op scherm te zien.

DBFACT gebruikt hiervoor Crystal Reports. Crystal Reports is de rapportgenerator die DBFACT gebruikt. Meer uitleg over Crystal Reports in ons apart topic hierover.

 

Laat ons het scherm dat we te zien krijgen nadat we op de button Scherm hebben gedrukt even van dichterbij bekijken...

 

 

Er vallen ons aan dit scherm onmiddelijk een aantal zaken op...

We zien dat we ook via dit scherm kunnen afdrukken, ja zelfs exporteren...inzoomen en de functie zoeken ontbreken ook niet in deze mogelijkheid.

 

Onderaan (zie omcirceld) hebben we ook nog een prachtige functie die eigen is aan onze gebruikte rapportgenerator.

Onder elk van deze button (van 1 tot 10) kan je een document bewaren, waarom...stel nu dat je een bepaalde schermafdruk eventjes wil bewaren om aan iemand te laten zien (vb van een factuur, vb van een BO-lijst) dan druk je op één van de tien buttons (uiteraard onthouden op welke je hebt gedrukt) en uw document wordt bewaard. Indien er achter een bepaald nummertje reeds een document is geplaatst dan krijgt u een melding of u het getoonde document Wil opslaan of het reeds bewaarde wil bekijken.

 

Protip

Als in het SelOut-scherm wordt gekozen voor de mogelijkheid 'scherm', dan kan in het afdrukvoorbeeldscherm het rapportBESTAND worden gemaild naar een vrij emailadres. Opgelet, het gaat hier over het RAPPORTBESTAND met de layout, niet met de gegegens.