Samengestelde artikels & assemblage

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Samengestelde artikelen en assemblage >

Samengestelde artikels & assemblage

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Stockbewegingen met samenstellingen en assemblages.

 

Voor de assemblages kunnen we vrij kort zijn aangezien de assemblage op zich nooit op voorraad komt, is er ook geen behoefte om stockbewegingen te gaan opvolgen.

 

Bij de samenstellingen ligt dat anders: u kan op 2 manieren samengestelde artikelen op voorraad brengen, enzerijds door een manuele stockbeweging te maken, anderzijds door gebruik te maken van de mini-productie. We bespreken de 2 aspecten in detail.

 

 

 

 

1. Manuele stockaanpassing van een artikel of samenstelling

 

Zoals u hier ziet  wordt een artikel via 5.4.1. manueel in aantal gewijzigd. De aanpassing zal worden opgenomen in de lijst van de stockmutaties, dus op zich zal er altijd een spoor zijn van de wijzigingen en wordt bijgehouden wie de wijziging heeft uitgevoerd.

 

Indien u nu een bepaald aantal samengestelde artikelen wil in stcok brengen dan zal het systeem u vragen of de onderdelen uit stock mogen worden genomen. Het omgekeerde is uiteraard ook voorzien.

 

Herbereken zorgt er voor dat een manuele aanpassing eveneens gebruikt wordt voor de berekening van de gemiddelde aankoopprijs.

 

 

2. Gebruik maken van de module mini-productie

 

Het systeem van de manuele aanpassing van de stock is een leefbaar en werkbaar alternatief voor deze mini-prouctie, alleen het is minder controleerbaar en beheersbaar dan de mini-productie.

 

Overigens geldt de mini-productie alleen voor samengestelde artikelen en dus niet voor assemblages (situatie op 010304 in versie 2.11)

Meer uitleg over de mini-productie kan u hier terugvinden.

 

 

3. Bij de normale verkoop van een samenstelling

 

Het systeem zal indien er onvoldoende samenstellingen zijn, zelf proberen een samenstelling te verkopen waarbij een controle gebeurt (zie veranderen variabelen) op de onderdelen.

 

 

Andere instellingen voor assemblages en samengestelde artikelen

 

In veranderen Variabelen zijn een aantal instellingen mogelijk.