Saldibalans klanten/leveranciers

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten >

Saldibalans klanten/leveranciers

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Geeft een lijst weer met de openstaande saldi van klanten of leveranciers zonder bijkomende details. De details kunnen teruggevonden worden in de lijsten rekening courant of via Direct-menu 139 voor klanten en Direct-menu 157 voor leveranciers.