Rondedetailwerklijst

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop > Leveringsbons > Rondes >

Rondedetailwerklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kunt u de detail van een ronde bekijken, de verschillende adressen die bezocht moeten worden, met hun specifieke item informatie, komend van een relatie, een factuur, een leveringsbon of zelfs een servicerapport.

 

 

 

Nieuw

Geeft nieuwe instatie in met als type of relatie / leverbon / factuur of een servicerapport klant

Wijzigen

Laat u toe de regel te wijzigen

Verwijderen

Laat u toe een Item in de grid te verwijderen (of rmeerdere)

Markeren

Laat u toe de items

Factureren

Markeert alle leverbonnen en opent collectieve facturatie, daar komt nog een controle om te zien of er weldegelijk iets te factureren is.

Afdrukken

Laat u toe de lijst af te drukken

Sluiten

Sluit huidig scherm af

Opslaan

Laat u toe het nieuwe item in de rond op te slaan