RMA module

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer >

RMA module

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

RMA is een Engelstalige afkorting die staat voor 'Return (of) Materials Authorisation', vrij vertaald de goedkeuring om goederen terug te geven.

 

Ondernemingen die met veel artikelen in contact komen omdat ze die verhandelen of gebruiken in productie, weten dat de afhandeling van defecten een grote rompslomp met zich meebrengt.

Dat deze materie zeer complex kan worden is een feit. Immers de afhandeling van een RMA kan op velerlei manieren gebeuren.

Bijkomende problematiek is dat:

 

er in de meeste gevallen een duidelijk verschil is tussen de afhandeling naar de klant toe en de RMA afhandeling naar de leverancier. Sommige RMA's lopen echter van verkoop door naar aankoop (in geval de afhandeling van de RMA volledig door de leverancier moet gebeuren).

de artikelen die terugkomen of die 'in RMA staan', niet tot de gewone stock mogen behoren en dat om tal van redenen (niet compleet, beschadigd, etc). Nochtans kunnen deze artikelen samen een belangrijke waarde betekenen voor de waarde van de stock. We waarderen de 'RMA stock' daarom apart via de RMA module. Des te meer dat het afhandelen van deze procedures best zo efficiënt moet gebeuren.

we te allen tijde en gemakkelijk de status van een RMA wensen te kunnen opvolgen.

het duidelijk moet zijn wélke RMA procedure gebruikt moet worden om de situatie af te handelen. Deze informatie is via een nieuw garantie-systeem geïmplementeerd.

 

Lees verder over de werking van de RMA module.

Om de parameters in te stellen van deze module: zie parameters RMA module