RMA stock werklijst

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > RMA module >

RMA stock werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze werklijst krijgt u een overzicht van de artikelen die nog in de 'aparte' RMA stock zitten. Deze kunnen niet bij de gewone stock gerekend worden, aangezien deze in veel gevallen niet direct verkoopbaar zijn, beschadigd, etc.

Eens definitief afgehandeld wordt deze stock 'afgewerkt' en komt ze dus op nul te staan. Zolang niet bepaald wordt wat er mee moet gebeuren, zit het artikel in 'RMA-stock'.

 

Het doel van deze lijst is daarom tweeërlei:

- te weten welke items er nog niet afgewerkt zijn

- te weten wat de totale waarde (volgens waardering) is van deze RMA goederen.