RMA procedure (Direct-menu 1172)

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > RMA module > RMA Filebeheer >

RMA procedure (Direct-menu 1172)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In de RMA procedure is er plaats om alle procedures te definiëren. Hierbij wordt deels informatief, deels met standaard waarden bepaald hoe het verdere verloop van de afhandeling van de RMA procedure zal gebeuren.

 

Een RMA procedure kan zowel in RMA klant en RMA leverancier gebruikt worden. Meer nog indien er een 'communicatie', een 'link' kan gebeuren tussen de RMA klant en de RMA leverancier is het aan te raden, dezelfde RMA procedure te gebruiken.

 

 

Om een nieuwe RMA procedure aan te maken, klikt u op de button <Nieuw> dan verschijnt het hoofdscherm, waar de Standaardwaarden van deze procedure kunnen ingesteld worden. Indien er nadien wijzigingen of aanpassingen dienen te gebeuren, dienen deze in ditzelfde hoofdscherm te gebeuren. Het volstaat om de procedure te Selecteren en op de button <Wijzigen> te klikken.

 

In het hoofdscherm van de procedure kunt u volgende zaken als Standaardwaarden instellen (het volstaat om deze comboboxen open te klikken bij hetgeen u wenst in te stellen) voor deze procedure:

 

 

 

In de volgende Tabbladen kan verschillende informatie ingegeven worden, die nuttig is voor de procedures. Zoals de uitleg van de gehele procedure in Tabblad 'Uitleg procedure' of het aantal dagen voor de Hersteltermijn onder Tabblad RMA afhandelaar. Als hier een aantal dagen wordt ingesteld wordt de hersteldatum op de RMA item automatisch berekend, dan wordt de creatiedatum + het aantal ingestelde dagen geteld. Bij het Tabblad 'Extra velden' zijn er een aantal extra velden voorzien, die kunnen benoemd worden naar gelang wat nodig is, deze wijzigt u door met de Rechtermuisknop hier op te klikken.