RMA leverancier item

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > RMA module > RMA leverancier >

RMA leverancier item

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij de ingave van een RMA item worden volgende stappen gevolgd:

 

1.Eerst wordt een artikel gekozen.

2.Indien voor dit artikel units bestaan, dan wordt de keuze van een unit mogelijk gemaakt.

3.Er dient een procedure gekozen te worden. Deze zijn al ingesteld via Filebeheer (Direct-menu 1172) door de koppeling van het artikel en wordt automatisch al ingevuld.

4.Daarnaast geven we ook de return code in. Dit is de 'reden' waarom een RMA moet gebeuren. Ook dit kan in de procedure voorgeprogrammeerd zijn (bv. DOA) maar kan eventueel bij het item nog gewijzigd worden (bv. artikelen voldoen niet etc.).

 

De volgende informatie wordt ingegeven in de hoofding:

 

Artikel

Het artikel van deze RMA Leverancier

Unit

De unit van dit geselecteerd artikel

Procedure

Hier wordt ingesteld welke procedure deze RMA dient te volgen. Deze procedures worden voorgeprogrammeerd in Filebeheer (Direct-menu 1172)

Returncode

Hier wordt ingesteld om welke 'reden' deze goederen terugkeren en waardoor deze RMA wordt opgestart. Deze worden   voorgeprogrammeerd in Filebeheer (Direct-menu 1171)

Opvolging intern

Hierin staat de opvolging intern, door wat dit artikel in RMA leverancier is.

Opvolging Leverancier

Hierin staat de opvolging van de leverancier, wat de genomen actie is voor dit artikel.

Transportstatus

De status voor het transport voor deze RMA Leverancier item

RMA stock

De waarde van de RMA stock = of het artikel binnen het bedrijf is.

Inkoopwaarde

De originele aankoopprijs (= inkoopwaarde) van het artikel.

Status item

De status van deze RMA. Deze statussen zijn voorgeprogrammeerd in Filebeheer (Direct-menu 660). Let op: deze item status kan niet op 'Afgewerkt' gezet worden, indien de Opvolging intern staat op 'Nog te bepalen'.

Aantal

Het aantal artikelen voor deze RMA leverancier item.

Serienr

Indien er een serienummer aan het artikel gekoppeld is, kan dit hier ingegeven worden.

Merk

Indien er een merk aan het artikel gekoppeld is, kan dit hier ingegeven worden.

Type

Indien het artikel van een bepaald type is kan dit hier ingegeven worden.

Referentie

Eigen referentie, bv. verwijzend naar een genummerd document of interne referentie

Datum aankoop

De datum van aankoop geeft u hier in = de datum van de aankoopfactuur.

Hersteldatum

De hersteldatum kan hier manueel ingegeven worden of deze kan automatisch berekend worden. De berekening gebeurt ahv de dagen ingesteld in de procedure, die aan het artikel gekoppeld is. Meer uitleg vind u hier.

Defect

Hier kan ingegeven worden welk defect er bij dit artikel is. Indien deze RMA komt van een escalatie vanuit een servicerapport, dan wordt in dit veld de probleemomschrijving van het servicerapport overgenomen.

 

Daarnaast worden in de Tab-bladen tal van zaken bijgehouden:

 

Intern

Hier kan je informatie ingeven van de gekoppelde documenten aan deze RMA.

Leverancier

Allerlei informatie kan hier ingeven worden wat betreft de gekoppelde documenten voor de leverancier, komende van deze RMA.

RMA Stock historiek

Hier kunt u een historiek bekijken van de stock van dit artikel in deze RMA.

Info

Interne info: waar, wanneer en door wie is de RMA aangemaakt en waar/wanneer is deze gewijzigd.

 

* Opvolging Intern:

 

- Nog te bepalen: zoals het woord zelf zegt, de opvolging dient nog verder bepaald te worden.

- Manco receptie (ontbrekend artikel):  het artikel is er niet of er ontbreken stukken bij het receptioneren.

- Defect tijdens levering: het artikel of delen ervan zijn beschadigd tijdens het leveren.

- Defect in stock: het artikel was in stock, maar is stuk/defect geraakt.

- Verkeerde levering: er is een verkeerd artikel geleverd.

- Komt van RMA Klant: het artikel komt van een RMA klant, maar is doorgeboekt naar RMA leverancier, omdat er nog geen directe of duidelijke oplossing/opvolging  is.

- Herstelling van RMA Klant: het artikel komt oorspronkelijk van een RMA klant en gaat hersteld worden door de leverancier.

 

* Opvolging Leverancier:

 

- Nog te bepalen: zoals het woord zelf zegt, de opvolging dient nog verder bepaald te worden.

- Artikel door leverancier geswapt: het artikel wordt onmiddellijk omgewisseld. Het zelfde soort artikel wordt automatisch ingevuld in het veldje 'Artikel' bij Tabblad Leverancier. Unit of serienummer is verplicht in te geven.

- Uitgestelde swap: het artikel wordt niet onmiddellijk omgewisseld, maar is niet voorradig en dient besteld te worden. (het zelfde soort artikel wordt automatisch ingevuld in het veldje 'Artikel'  bij Tabblad Leverancier. Unit of serienummer is verplicht in te geven.

- Alternatief ruilartikel:  het artikel wordt onmiddellijk geruild met een ander artikel. Er dient manueel een artikel ingevuld te worden in het veldje 'Artikel' bij Tabblad Leverancier. Unit of serienummer is verplicht in te geven.

- Uitgestelde ruil verwacht: het artikel wordt niet onmiddellijk geruild, maar is niet voorradig en dient besteld te worden. Het zelfde soort artikel wordt automatisch ingevuld in het veldje 'Artikel'  bij Tabblad Leverancier. Unit of serienummer is verplicht in te geven.

- Leverancier crediteert: de leverancier gaat voor dit artikel/deze RMA een creditnota opsturen.

- Kost factureren aan leverancier: de kosten van deze RMA factureren aan de leverancier.

- Afboeken als scrap: deze RMA in zijn geheel afboeken als scrapfactuur.

- Creditnota ontvangen: deze status is er enkel als Helpkey 960488 aangevinkt staat en dient om informatief aan te duiden dat de creditnota van de leverancier ontvangen is.

- Herstelling aangevraagd: herstelling is aangevraagd bij de leverancier.

- Herstelling in uitvoering: herstelling is in uitvoering bij de leverancier.

- Herstelling geweigerd: herstelling is geweigerd door de leverancier, verdere actie zal moeten ondernomen worden voor deze RMA.

- Herstelling uitgevoerd: herstelling is uitgevoerd en het artikel komt in de gewone stock.

- Herstelling uitgevoerd en terug naar klant: herstelling is uitgevoerd en artikel is teruggegeven aan de klant.

 

Bij status swap of ruil kan er een archiefetiket afgedrukt worden, indien 'Archief' aanstaat, wordt er gevraagd of een artikeletiket dient afgedrukt te worden.

 

Protip

Let op: Afhankelijk van de parameters in het dossier en het aan- of uitgevinkt staan van Helpkey 960488 is de werking anders voor  een creditnota.

 

Als deze Helpkey Uitgevinkt staat, dan wordt een creditnota enkel louter informatief bijgehouden en wordt er niet gewerkt met een documentenflow. Dan dienen deze statussen enkel als interne opvolging en wordt er niks verder geboekt. Als er voor een RMA leverancier een creditnota zal opgestuurd worden door de leverancier komt eerst de status op 'Leverancier crediteert' en bij het effectief ontvangen van de creditnota wordt de status verzet naar 'Creditnota ontvangen'. Dit laat u toe om informatief bij te kunnen houden hoever het staat met deze RMA's.

Indien deze Helpkey Aangevinkt staat dan gebeurt de opvolging steeds via de documentenflow. Bij het wachten op een creditnota van de leverancier, wordt de status op 'Leverancier crediteert' gezet. Door in de RMA fiche het item te markeren en te klikken op de button <Bestelbon>, 'Te ontvangen creditnota', wordt een bestelbon aangemaakt met het artikel dat ingesteld staat in de parameters in Direct-menu 31, deze bestelbon wordt dan op haar beurt ingelezen als backorder in een receptie bij het ontvangen van de creditnota. Vervolgens kan dan de receptie overgenomen worden in de creditnota of negatieve factuur op het moment dat deze wordt ingeboekt, zo is er steeds een flow en is er de mogelijkheid om te bekijken hoever het staat met deze nog te ontvangen creditnota voor deze RMA's.

 

* Transportstatus: Hier zit geen database achter, deze statussen zijn dus enkel informatief.

 

- Nog te bepalen

- Niet op te sturen

- Op te sturen

- Opgestuurd

- Terug van leverancier