RMA leverancier fiche

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > RMA module > RMA leverancier >

RMA leverancier fiche

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De RMA Leveranciersfiche geeft de basis om een RMA proces op te starten. Daarna geven we in de RMA de diverse items (kunnen meerdere artikelen zijn) in.

 

 

De volgende informatie wordt ingegeven in de hoofding:

 

Nummer

Er is een automatische nummering van de RMA's. Dit nummer bestaat uit een jaartal en een automatisch opvolgend nummer. Dit nummer kan naar eigen believen aangepast worden. Vanaf dan zal DBFACT op basis van het laatste nummer telkens een volgend hoogste nummer toewijzen.

Referentie

Eigen referentie, bv. verwijzend naar een genummerd document of interne referentie.

Leverancier

Er dient altijd een leverancier gekoppeld te zijn aan een RMA Leverancier document, wat logisch is.

Leverancier ref.

De leverancier kan zijn eigen referentie hebben ivm het RMA dossier, deze kan hier ingegeven worden.

RMA verantwoordelijke

De RMA verantwoordelijke is de persoon die deze specifieke RMA bijhoudt.

Datum

Datum van registratie van de RMA

Divisie

De divisie waar de RMA aangemaakt is.

Status RMA

Via statussenbeheer (Direct-menu 660) kunnen hier statussen gedefiniëerd worden op RMA dossier niveau. Per artikel onderling zijn nog afzonderlijke statussen mogelijk.

Statusgroep:

- Creatie

- In uitvoering

- Afgewerkt

Let op: deze status RMA kan niet op 'Afgewerkt' gezet worden, indien niet alle items afgewerkt staan.

Locatie vak

Via het Locatie beheer kan men een locatie aanduiden, waar iets klaar ligt ivm deze RMA.

Ontvanger

Degene die de RMA ontvangt (de artikelen, de leverancier, ..) en die de RMA procedure registreert, welke dan wordt doorgegeven aan de RMA verantwoordelijke.

Basket

Basket aanwezig of niet.

Open tot

Datum tot wanneer deze Basket open blijft.

Gekoppelde documenten

Met deze button kunt u allerlei documenten koppelen aan deze RMA, zoals bv mail, servicerapport, aankoopfactuur, ..

 

Bij het aanmaken van een document, wordt er steeds een controle gedaan op de status van de RMA (of het wel mogelijk is om dit document op te maken) en indien deze niet de juiste status heeft of indien er geen document kan aangemaakt worden, zal DBFACT dit steeds melden.

 

Daarnaast worden in de Tab-bladen tal van zaken bijgehouden:

 

Items

De artikelen die geregistreerd kunnen worden in een RMA. Belangrijk hierbij is dat meerdere items in één RMA ondergebracht kunnen worden voor één klant. Deze kunnen dan bv. in één beweging opgehaald worden en geregistreerd. De afzonderlijke items kunnen worden bekeken in RMA leverancier item.

Transport

Indien voor de RMA iets afgesproken moet worden rond transport (afhaling) etc, dan wordt dit onder deze tab ondergebracht. Voor kosten die hieromtrent van belang zijn, kan men een extra artikel 'transportkost' gebruiken. Bij afrekening wordt deze transportkost automatisch in rekening gebracht.

Accessoires

Bij veel RMA's worden bepaalde onderdelen bijgehouden en andere onderdelen zeker meegegeven. Op deze plaats kan men alle opmerkingen rond de accessoires registreren. Deze kunnen eventueel ook als veld op het RMA document afgedrukt worden.

Memo

Hier kan een interne memo voor deze RMA of een leverancier memo ingegeven worden. Hier is ook voorzien om extra datums in te geven, zoals bv datum aanvraag, voorziene hersteldatum ed. Omschrijving van deze datums is vrij aanpasbaar via Rechtermuisklik.

Historiek

n/a

Info

Interne info: waar, wanneer en door wie is de RMA aangemaakt en waar en wanneer is deze gewijzigd.

 

Voor het aanmaken van een Nieuw Leverancier item, klikken op de button <Nieuw>, dan heb je keuze tussen:

 

Nieuw Item: een blanco 'item' form wordt getoond waar alles manueel kan ingevuld worden. Hoe meer informatie reeds beschikbaar is in artikelen en/of units, hoe sneller items voor de RMA kunnen aangemaakt worden, via de volgende opties:

Item via serienummer: het is in dit geval voldoende een serienummer in te tikken, en DBFACT gaat zelf op zoek naar de klant, het artikel, wanneer het verkocht is enz. Alle beschikbare informatie wordt automatisch in zowel de RMA fiche als het RMA Item toegevoegd.

Item via Artikel historiek: men krijgt de historiek van de artikelen te zien voor de desbetreffende klant.

 

Volgende functies kan men via het RMA scherm bekomen:

 

Nieuw

Opent een nieuw item

Opvragen

Opent het item (in detail) dat gemaakt is voor deze RMA Leverancier.

Bestelbon

Neemt automatisch alle gegevens over in een Bestelbon: keuze tussen 'Artikelen voor ruil en swap' en 'Te ontvangen creditnota' (Verdere uitleg over deze werkwijze

Factuur

Neemt automatisch alle gegevens over in een factuur. Hiervoor dient wel eerst de RMA Leverancier opgeslagen te zijn.

Verwijderen

Via deze button kan het item verwijderd worden in de fiche. Let op: enkel items met interne opvolging 'Nog te bepalen' kunnen verwijderd worden.

Documenten

Met deze button opent u het Overzicht van de gekoppelde documenten, hier kunnen ook nieuwe documenten of een actie gekoppeld of verwijderd worden.

Afdrukken

Om dit RMA document af te drukken.

Opslaan

Om dit RMA document op te slaan.

Sluiten

Om dit scherm te sluiten.