RMA Klant item

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > RMA module > RMA Klant >

RMA Klant item

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij de ingave van een RMA item worden volgende stappen gevolgd:

 

1.Eerst wordt een artikel geselecteerd.

2.Indien voor dit artikel units bestaan, dan wordt de keuze van een unit mogelijk gemaakt. Indien er nog geen units bestaan voor dit artikel, kan dit hier aangemaakt worden door Rechts te klikken en <Nieuw> te selecteren, wat de Unitwerklijst opent.

3.Indien een unit gekend, dan wordt hieruit afgeleid of er een garantiecode aan gekoppeld is. Indien niet, wordt op artikelniveau verder gezocht naar een garantiecode.

4.Uit de garantiecode wordt afgeleid welke procedures gebruikt dienen te worden. Indien DBFACT uit de garantievoorwaarden kan afleiden welke procedure gebruikt moet worden, zal deze voorgesteld worden.

5.In de RMA procedure staan een aantal default waarden voor de RMA fiche zelf en de items voorgeprogrammeerd. Ook de beschrijving van de RMA procedure op zich wordt hier in ondergebracht.

 

Daarnaast geven we ook de return code in. Dit is de 'reden' waarom een RMA moet gebeuren. Ook dit kan in de procedure voorgeprogrammeerd zijn (bv. DOA) maar kan eventueel bij het item nog gewijzigd worden (bv. Herconfiguratie, klant niet tevreden, voldoet niet aan de wensen etc.)

 

 

De volgende informatie wordt ingegeven in de hoofding:

 

Artikel

Hier wordt het artikel ingegeven van de RMA = het artikel dat terug komt van de klant.

Unit

Hierin wordt de Unit gekozen/geselecteerd.

Procedure

Hier wordt ingesteld welke procedure deze RMA dient te volgen. Deze procedures worden voorgeprogrammeerd in Filebeheer (Direct-menu 1172)

Returncode

Hier wordt ingesteld voor welke reden deze goederen terugkeren en waardoor deze RMA wordt opgestart. Deze worden   voorgeprogrammeerd in Filebeheer (Direct-menu 1171)

Opvolging Klant

Hierin staat de opvolging van de klant, welke actie er voor de klant wordt genomen.

Opvolging intern

Hierin staat de opvolging intern, wat er intern gebeurt met het artikel.

RMA stock

De waarde van de RMA stock = of het artikel binnen het bedrijf is.

Inkoopwaarde

De originele aankoopprijs (= inkoopwaarde) van het artikel.

Status item

De status van dit RMA item. Deze statussen zijn voorgeprogrammeerd in Filebeheer (Direct-menu 660). Let op: deze item status kan niet op 'Afgewerkt' gezet worden, indien de Opvolging klant staat op 'Nog te bepalen'.

Aantal

Het aantal artikelen dat teruggebracht wordt.

Serienr

Indien er een serienummer aan het artikel gekoppeld is, kan dit hier ingegeven worden.

Merk

Indien er een merk aan het artikel gekoppeld is, kan dit hier ingegeven worden.

Type

Indien het artikel van een bepaald type is kan dit hier ingegeven worden.

Document

Hier kan een document voor dit artikel gekoppeld worden, dit kan een factuur/leveringsbon ed zijn.

Verkoop excl

De originele verkoopprijs van dit artikel.

Datum verkoop

Datum dat dit artikel verkocht is.

Defect

Hier kan ingegeven worden welk defect er bij dit artikel is. Indien deze RMA komt van een escalatie vanuit een servicerapport, dan wordt in dit veld de probleemomschrijving van het servicerapport overgenomen.

 

* Opvolging Klant:

 

- Nog te bepalen: zoals het woord zelf zegt, de opvolging dient nog verder bepaald te worden.

- Onmiddellijke swap: het artikel wordt onmiddellijk omgewisseld. Het zelfde soort artikel wordt automatisch ingevuld in het veldje 'Artikel' onderaan. Unit of serienummer is verplicht in te geven.

- Uitgestelde swap: het artikel gaat omgewisseld worden, maar is nog niet voorradig en dient nog besteld te worden. Het artikel wordt automatisch ingevuld in het veldje 'Artikel' onderaan. Unit of serienummer is verplicht in te geven.

- Onmiddellijke ruil: het artikel wordt onmiddellijk geruild met een ander artikel. Er dient manueel een artikel ingevuld te worden in het veldje 'Artikel' onderaan. Unit of serienummer is verplicht in te geven.

- Uitgestelde ruil: het artikel gaat geruild worden met een ander artikel, maar dit is nog niet voorradig en dient besteld te worden. Er dient manueel een artikel ingevuld te worden in het veldje 'Artikel' onderaan. Unit of serienummer is verplicht in te geven.

- Creditnota: er wordt een creditnota gemaakt voor de klant wat betreft deze RMA. (Meer uitleg volgt hieronder)

- Herstelling via RMA Leverancier: het artikel gaat hersteld worden door de leverancier. (automatisch wordt de Interne opvolging naar 'Herstelling via leverancier' gezet en deze kan alleen maar gezet worden nadien naar 'Terug naar klant' als het artikel hersteld is door de leverancier).

 

Bij status swap of ruil kan er een archiefetiket afgedrukt worden, indien 'Archief' actief taat, wordt er gevraagd of een artikeletiket dient afgedrukt te worden.

 

Protip

Bij opvolging "swap" of "ruil" wordt het relatienummer weggenomen bij de oude unit en wordt deze bij de nieuwe unit geplaatst. Alsook wordt bij de nieuwe unit de opmerking "Aangemaakte RMA via .. "ingevuld.

 

* Opvolging Intern:

 

- Nog te bepalen: zoals het woord zelf zegt, de opvolging dient nog verder bepaald te worden.

- Terug in gewone stock: het artikel wordt terug in de gewone 'verkoopbare' stock genomen.

- Afboeken als scrap: er wordt een factuur gemaakt, waarin dit artikel wordt geschrapt.

- Afboeken naar RMA Leverancier: om deze RMA Klant te kunnen koppelen met RMA Leverancier en de verdere afhandeling dus via RMA leverancier te laten gebeuren.

- Doorgeboekt naar RMA leverancier: indien de RMA klant gekoppeld is met RMA leverancier (let wel: dit is een automatische status en kan niet manueel gezet worden).

- Herstelling via RMA Leverancier: het item wordt hersteld via de Leverancier.

- Terug naar klant: RMA krijgt deze status als het item terug is van herstelling bij de Leverancier en het artikel terug naar de klant gaat.

 

Daarnaast worden in de Tab-bladen tal van zaken bijgehouden:

 

Klant

Hier kan je allerlei informatie ingeven wat betreft de gekoppelde documenten voor de klant komende van deze RMA.

Intern

Hier kan je allerlei informatie ingeven wat betreft de gekoppelde documenten voor uw bedrijf door deze RMA.

RMA Stock historiek

Hier kunt u een historiek bekijken van de stock van deze RMA.

Info

Interne info: waar en wanneer is de RMA aangemaakt en waar en wanneer is deze gewijzigd.

 

 

Toelichting: Bij het maken van de creditnota wordt er gekeken naar de parameter die is ingesteld in het dossier: Direct-menu 31, Tabblad Commercieel beheer, Tabblad RMA,  Algemeen, 'Artikel creditnota terugname' bepaalt hoe de verwerking gebeurt bij het klikken op de button <Creditnota>.

 

Indien er geen creditnota artikel is ingesteld in de parameters, wordt altijd het RMA artikel zelf gebruikt op de creditnota.

Indien er wel een creditnota artikel is ingesteld in deze RMA parameters voor de terugname van een artikel, wordt u de vraag gesteld bij het maken van de creditnota welk artikel er gebruikt dient te worden: het ingestelde creditnota artikel of het 'echte' artikel gebruikt op de RMA fiche.

 

 

Indien Helpkey 931603 Aangevinkt is, wordt de gewone stock aangepast bij het maken van de creditnota. Indien deze Uitgevinkt is, wordt deze niet aangepast. Nadat de creditnota gemaakt is, wordt de Interne opvolging van deze RMA automatisch op 'Terug in gewone stock' gezet. Dan komt het documentnummer van de creditnota op de RMA fiche te staan en wordt ook de RMA stock terug op 0 gezet.