Reservaties in documenten

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Reservatiebeheer >

Reservaties in documenten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Reservaties kunnen worden genoteerd in verschillende documenten.

 

 

Bestelbon klant

 

 

Indien u een reservatie wenst in te geven via een bestelbon klant dan kan u dit doen door simpelweg het veld Leveren aan te passen naar, zoals hierboven Reserv. Je kan dit doen door op de R van je toetsenbord te klikken terwijl je cursor in dit veld staat.

 

 

Leveringsbon

 

In dit document kan u ondermeer de aangemaakte reservaties inlezen. U kan dit doen door op de button <Backorders> te klikken en daar de optie Reservaties te selecteren.

 

 

 

Na het Markeren van het gewenste reservatie-artikel kan dit overnemen door de button <Selecteren> te drukken.

 

 

Facturen

 

Tevens kunnen reservaties worden ingelezen in een factuur. Dit werkt op dezelfde manier als in een leveringsbon zoals hierboven beschreven.