Resultaat relatie-import

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Uitgebreid Relatiebeheer > Relatie Importwizard > Hoe de module relatie-import gebruiken? >

Resultaat relatie-import

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na het koppelen van alle velden drukken we op de button <Volgende>.

 

 

Als alles goed is verlopen krijgen we nu een overzicht van alle rijen die kunnen aangemaakt worden (ingeval van creatie), de rijen die gewijzigd zullen worden in DBFACTw (ingeval van update) en de eventueel foute rijen die om één of andere reden niet kunnen aangemaakt worden. Nu rest ons nog één stap en dat is het drukken op de button <Importeren>.

 

 

Nu verschijnt onderaan het scherm het resultaat van import, d.w.z. hoeveel relaties er zijn aangemaakt, hoeveel bijgewerkt en hoeveel er zijn overgeslagen of niet (foutief) zijn geïmporteerd.

 

Bij meer detail over deze module verwijzen wij u graag naar onze meer gedetailleerde opleidingen die doorgaan in nagenoeg alle provincies van België.

 

Klungelalarm

Zorg dat uw import-bestand steeds correcte btw of ondernemingsnummers bevat. De relatie-importwizard gaat er immers van uit dat correcte btw-nummers/ondernemingsnummers aangeleverd worden. Als het importbestand verkeerde nummers bevat, zullen de relaties, ondanks de foute nummers, gecreëerd worden. De nummers zelf zullen echter in DBFACTw dan leeggemaakt worden. Dit houdt in dat deze relaties automatisch ook 'niet btw-plichtig' zullen staan. Deze relaties komen ook niet in de 'foutenlijst' te staan.