Relatie en credits

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Credits >

Relatie en credits

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Per relatie wordt per type credit het saldo bijgehouden. Als credits van eenzelfde type verkocht zijn, worden deze apart bijgehouden.

 

Voor de relatie hebben we daarom

de mogelijkheid om op de relatie aan te duiden dat deze relatie met credits werkt

een overzicht van de openstaande credits van de relatie. Dit gebeurt met de credits werklijst.

op het klantendashboard kunnen we terugvinden hoeveel credits voor de klant nog open staan.

een kruistabel met een overzicht van het verbruik van de credits van een relatie gespreid over een maand. Op deze manier kan men per klant zien welk verbruik van credits gerealiseerd is

 

Per type credit wordt aangetoond hoeveel credits er nog open staan, hoeveel er nog niet verbruikt is.