Rekenmachine

Navigation:  Basis > DBFACTw Menu >

Rekenmachine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Handige functie in DBFACTw indien je snel een berekening wenst te maken. Deze functie is zoals de Calculator-functie in Windows.