Leveranciers

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis >

Leveranciers

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alle mogelijkheden in dit menu-gedeelte zijn zeer gelijklopend met de functies van bij de klant. U kan dus gemakkelijk alle mogelijkheden bekijken in dat punt.

Let wel dat in de grid de status van de factuur eveneens in een van de kolommen wordt weergegeven.

Uiteraard is de knop 'herinneringen' hier niet aanwezig, daar u nooit zelf een herinnering gaat sturen naar een leverancier voor een factuur die nog niet werd betaald.