Registratie werkuren in project opvolging

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer > Uitgebreid projectbeheer > Module Projectopvolging > Project Opvolging Werklijst >

Registratie werkuren in project opvolging

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In de project opvolging werklijst kunnen we via de button <Nieuw> Werkuren ingeven.

 

 

 

Type item

 Hier staat het type Werkuren vermeld

Project

 Hier kiest u het betreffende project

Subproject

 Hier kiest u het subproject (onder het gekozen hoofdproject) waarop u de ingave wilt doen

Datum

 Geef hier de datum in

Medewerker

 Geef hier de naam van de uitvoerende medewerker in

Competentie

 Kies hier de juiste voor de betreffende medewerker gedefinieerde competentie

Uursoort

 Kies hierde juiste uursoort voor de betreffende medewerker

Artikel

 Hier wordt het artikel vermeld op basis waarvan de uren worden verrekend

Omschrijving

 Hier zal na de artikel ingave de omschrijving van het artikel worden vermeld

Van uur / Tot

 Geef hier de gepresteerde uren in

Aantal

 Hier zal een totaal van de ingeven uren worden getoond

Eenheid

 Hier zal de eenheidsprijs van het artikel worden getoond

Korting

 Hier kan een korting worden ingegeven / worden vermeld indien geldend voor deze relatie / dit artikel

Totaal ex BTW

 Hier zal het totaal exclusief BTW worden getoond

BTW code

 Hier zal de betreffende BTW code worden getoond

Te factureren

 Middels deze optie kan worden ingesteld of er een verrekening / facturatie dient te gebeuren van het ingevoerde materiaal

Supplement

 Deze optie vinkt u aan wanneer het ingevoerde materiaal een supplement betreft dat origineel niet voor het project was voorzien

Unit kost

 Hier wordt de inkoopprijs / kost van 1 unit weergegeven

Totale kost

 Hier wordt de totale inkoopprijs / totale kost van de units weergegeven

Gefactureerd

 Hier wordt indien er facturatie heeft plaatsgevonden een vinkje gezet met een verwijzing naar betreffende factuur

Opmerking

 Hier kunt u een eventuele opmerking ingeven