Referentie bepalen die doorgestuurd wordt

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Leveranciers die XML ondersteunen > Ingram Micro XML 2 >

Referentie bepalen die doorgestuurd wordt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via het bestand "dbfactw_settings.xml" in de dossiermap (vb. Q:\dbfact\), kan je een node "IngramSkuOfUpc" aanmaken. Deze node kan volgende waarden hebben:

 

Waarde in de node:

 

SKU                        ->        IngramPartNumber

VEN                        ->        VendorPartNumber

CUS                        ->        CustomerPartNumber

EAN                        ->        EANorUPCCode

 

Standaard is het IngramPartNumber ingesteld.