Rechten

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix >

Rechten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De functionaliteit van de prijzenmatrix is op diverse niveaus afgeschermd.  Deze rechten vindt u terug in het scherm met de rechten.

Aangezien het hier over nieuwe rechten gaat, wordt automatisch een 'vorig' recht standaard overgenomen. Dit vindt men terug in de laatste kolom van onderstaande tabel.

 

Recht

Recht Nummer

Standaard

Creatie regels

190

'systeem' rechten ('adduser')

Wijzigen / verwijderen regel

191

'systeem' rechten

Creatie items

192

Nieuwe / wijzigen artikelen

Wijzigen items

193

Nieuwe / wijzigen artikelen

Verwijderen items

194

Nieuwe / wijzigen artikelen

Tarief items aanmaken/wijzigen

195

Nieuwe / wijzigen artikelen