Recepties overnemen

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Inbound > E-Invoice - Inbound > Werking E-invoice Inbound >

Recepties overnemen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Indien Helpkey 960088 "Recepties afpunten bij overname elektronisch document" Aangevinkt staat in menu Verander variabelen, wordt een controle gedaan op de openstaande recepties en komt een nieuw scherm open:

 

 

In de linkergrid bevinden zich de regels van de e-Invoice, onderaan staan de kosten van de artikelen uit de elektronische documenten en in de rechtergrid bevinden zich de Receptieregels. Beide grids bovenaan zijn volledig sorteerbaar en kunnen van size aangepast worden. In beide grids zit nuttige informatie om de juiste regels met elkaar af te punten, bv in rechtergrid zit receptienummer, referentie enz.

 

Om deze regels met elkaar af te punten zijn er 3 mogelijkheden: 'Manueel markeren', 'Automatisch markeren' en 'Direct overnemen'. Meer uitleg hieronder:

 

Manuele markering: U markeert de regels zowel langs de linkerkant, als de rechterkant en klikt op de button <Afpunten>. Deze kunnen ook allemaal tegelijk gemarkeerd worden, door onder de grids te klikken op de button <Markeren> en te kiezen voor 'Alles markeren'.

 

Protip

Onder de Receptieregels, kunt u kiezen om alle regels van één receptie te markeren, door op de button <Markeren> te klikken en vervolgens op "Alles van deze receptie", dan worden alle receptie-regels van hetzelfde receptienummer gemarkeerd.

 

Automatische markering: Eerst selecteert u de receptie-regels (rechtergrid) die u wenst af te punten (eventueel allemaal tegelijk of alles van die receptie op de wijze zoals hierboven uitgelegd), daarna klikt u onder de linkergrid op de button <Markeren> en kiest u voor de optie 'Automatisch markeren'. Dit houdt in dat de gemarkeerde receptieregels worden overlopen om te zien of er e-Invoiceregels overeenkomen qua artikel en aantal. Bij overeenkomst worden alle overeenstemmende e-Invoiceregels automatisch gemarkeerd.

 

Direct overnemen: Hiermee worden alle e-Invoiceregels gemarkeerd (linkergrid) en worden deze overgenomen zonder koppeling met receptieregels. Dit is soms nodig bij administratieve facturen, waar geen artikel aan te pas komt.

 

Controle op gemarkeerde totalen bij het afpunten: Bovenaan het scherm van de Receptieregels in het veldje "Totaal gemarkeerd", staat de totale waarde aan afgepunte/gemarkeerde recepties. Bovenaan het scherm van de e-Invoiceregels in het veldje "Totaal gemarkeerd", staat de totale waarde aan afgepunte/gemarkeerde regels.

Na het markeren van de regels (beide grids) worden de totale bedragen opgeteld in deze veldjes en de kosten eraf gehouden (dus totaal gemarkeerd links moet gelijk zijn aan totaal gemarkeerd rechts, verminderd met het totaal kosten. Bij het klikken op <Afpunten> worden deze bedragen gecontroleerd. Indien de bedragen niet gelijk zijn, krijgt u hiervan een melding:

 

 

Na het markeren van de correcte regels, dient er op de button <Afpunten> geklikt te worden en hierdoor worden de gemarkeerde regels afgepunt. Als alle regels afgepunt zijn, dient er enkel nog op de button <Opslaan> geklikt te worden. Dan worden deze regels overgenomen in de Aankoopfactuur of inkomende creditnota, waar u na een laatste controle van de grootboekrekeningen ed nog enkel dient op de button <Opslaan> te klikken om de aankoopfactuur of inkomende creditnota te boeken.

 

Indien er geen openstaande recepties zijn (of als dit om artikelen/regels gaat die niet gereceptioneerd worden), verschijnt een melding van DBFACTw en kunt u alsnog afpunten, door bij deze melding op Ok te klikken. Dan verschijnt het scherm om de recepties af te punten, de rechtergrid (receptieregels) is evenwel leeg.

In dit afpuntscherm markeert u de e-Invoiceregel (linkergrid) en klikt u op de button <Direct overnemen>, dan wordt de grootboekrekening gebruikt die als standaard rekening staat voor de aankopen. Deze e-Invoice wordt dus geboekt als aankoopfactuur, zonder gekoppelde receptie.