Ratio's

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Management rapportering en ratio's >

Ratio's

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze (optionele) module geeft de mogelijkheid rechtstreeks, periode per periode, alle gangbare ratio's te analyseren teneinde een beter beheer van het bedrijf mogelijk te maken. Er wordt telkens een vergelijking gemaakt met dezelfde periodes op de twee vorige boekjaren. Op die wijze kan de evolutie van het bedrijf heel nauwkeurig worden opgevolgd, wat belangrijk is inzake het plannen van de interne strategie.

Elke ratio wordt in detail en met een eenvoudige verwoording, zelfs voor wie slechts een minimum aan financiële vorming heeft genoten, uitgelegd. Deze uitleg wordt gegeven door met de rechtse muisknop op de gevraagde ratio te klikken of door een bepaalde ratio te selecteren en op de knop 'uitleg' te klikken.

 

De ratio's worden gestart via direct-menu 189.

 

 

Vanzelfsprekend kunnen deze ratio's eveneens afgedrukt worden.