Rapportage GFK

Navigation:  Historieken en lijsten > Verkoopanalyse >

Rapportage GFK

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

DBFACT laat toe om in het gewenste GFK formaat de verkoopsinformatie door te sturen.

 

GFK is de specialist op het gebied van het volgen van trends, product- en marktontwikkelingen binnen retail land op basis van retail panels voor Durables.

 

Vanuit DBFACT is het mogelijk deze informatie door te sturen in een specifiek formaat zodanig dat dit kan worden verwerkt door GFK Benelux.

Het doorsturen van deze informatie kan via direct-menu 1077. Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit zijn nog een paar instellingen vereist.

 

Per dossier van waaruit u deze gegevens dient te versturen moet u volgend bestand aan maken: GfkSettings.xml

 

Deze file dient volgende informatie te bevatten:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<Gfk>

            <Url>ftp.gfkbenelux.nl</Url>

            <RemoteDir></RemoteDir>

            <Login>GfkLogin</Login>

            <Password>GfkPaswoord</Password>

            <Port></Port>

            <WinkelCode>Chon</WinkelCode>

            <WinkelCode1>Guen</WinkelCode1>

            <WinkelCode2>Divo</WinkelCode1>

            <LastSent></LastSent>

</Gfk>

 

De URL blijft onveranderd voor iedereen.

De Login en Paswoord wat u verkrijgt van GFK, dient u in te vullen bij Login en Paswoord.

 

De winkelcode, is de identificatie van uw winkel bij GFK.

Indien u met meerdere divisies werkt (multi-divisie staat actief), dan kan u per divisie een aparte winkelcode instellen. Dit kan u doen door een extra regel aan te maken zoals in ons voorbeeld met WinkelCode1. De 1 staat dan voor de eerste divisie (niet de Multi-Divisie).

 

Indien u geen specifieke WinkelCode+Divisie opgeeft, dan wordt de algemene WinkelCode genomen.

 

Het ingave formaat van de datum LastSent is bijvb. 31/05/2007

 

Klungelalarm

Indien u dit bestandje aanmaakt via vb kladblok dient u er op toe te zien dat dit bestand wel degelijk de extensie XML krijgt bij het bewaren en niet de extentie TXT !!

 

 

Automatisch doorsturen van de GFK Rapportage

 

U kan er ook voor kiezen om automatisch de GFK rapportage wekelijks door te sturen. Dit kan je bekomen door een DossierScript.xml bestand aan te maken en te kopiëren in het dossier zelf. Je kan dit bestand bij ons bekomen of zelf aanmaken door onderstaande code te bewaren als DossierScript.xml

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<Envelop>

<Script>

<Name>Gfk Gegevens</Name>

<Talk>N</Talk>

<Message />

<MethodName />

<Method1><![CDATA[oApp.DoForm('gfktransfer')]]></Method1>

<Method2 />

<Method3 />

<FormDosPrm />

<Button1Caps><![CDATA[Ok]]></Button1Caps>

<Button2Caps />

<Button3Caps />

<Condition1>

<![CDATA[ctod(nvl(oapp.Getdbfactwxmlsettingsdossier('LastSent','GfkSettings.xml'),'  /  /    ')) =< DATE() - DOW(DATE(),2)-7]]>

</Condition1>

<Condition2><![CDATA[.T.]]></Condition2>

<Condition3><![CDATA[.T.]]></Condition3>

<Actief>J</Actief>

</Script>

</Envelop>

 

U dient zelf aan deze code niks aan te passen. De eerste persoon die Opstart zal, indien er gegevens kunnen worden verstuurd naar GFK, automatisch een schermpje krijgen van verzending. Deze persoon moet dan deze verzending bevestigen ! Doet hij/zij dit niet dan krijgt de volgende persoon die opstart ook deze melding.

 

Klungelalarm

Indien de weergegeven voorbeelden worden gebruikt als basis voor een eigen / nieuw bestand, weet dan dat de XML bestanden wat inhoud betreft hoofdletter gevoelig zijn.