Raadplegen stock/prijs met XML

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Hoe opvragen? >

Raadplegen stock/prijs met XML

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

2. Via Direct-Menu 363 (raadplegen stock/prijs met XML)

 

Via bovenstaand menupunt (raadplegen stock/prijs met XML) in DBFACTw is het mogelijk om onmiddelijk een on-line check te doen bij de geselecteerde leverancier.

 

Protip

Via dit menupunt is het mogelijk om onmiddelijk de referentie van de leverancier in te geven en dienen de artikelen van deze leverancier zelfs niet zijn aangemaakt ik je DBFACTw-dossier.

 

We komen dan in volgend scherm...

 

 

Zoals je kan zien heb ik in mijn voorbeeld een artikelreferentie ingegeven van Bas Computers. Uiteraard is het noodzakelijk dat ik vervolgens ook de correcte leverancier kies.

Via de button <Zoeken>, wordt er vervolgens een verbinding gemaakt met de server van de meegegeven leverancier en worden, als alles goed is, vervolgens de gegevens weergegeven.

Dit ziet er dan zoals hieronder uit...