Puntenbeheer

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer >

Puntenbeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze module wordt het mogelijk om aan elk artikel een bepaald punten aantal te koppelen. Deze punten worden op het moment van verkoop (factuur/kasverkoop) aan een klant gekoppeld.

Wens je deze eventueel ook af te drukken op de verschillende documenten dan kan dit door het activeren van helpkey 924131.

 

Later kan je de aangekochte punten dan ook in mindering brengen per klant. Dit kan je doen door aan een bepaald artikel dat je hiervoor hebt aangemaakt in DBFACTw (Vb. BONUS) een aantal negatieve punten te koppelen.

 

Een overzicht van het totaal openstaande punten kan je opvragen via het scherm puntenbeheer dat u kan terugvinden onder direct-menu 259.