Projectopvolging factureren

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer > Uitgebreid projectbeheer > Module Projectopvolging >

Projectopvolging factureren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Er worden heel wat controles uitgevoerd om opgevolgde projecten netjes te factureren.  Er mag slechts één project op een factuur tegelijkertijd gefactureerd worden, en minstens een aantal 'opvolgingsregels' moeten gemarkeerd zijn ter facturering. Items die reeds gefactureerd zijn, komen niet meer in aanmerking om opnieuw gefactureerd te worden.

 

Het factureren van opvolging kan worden gedaan vanuit de Project opvolgings werklijst in direct-menu 1051 middels de button <Factureren>.

 

We gaan u hier nu wel een voorbeeld geven waarin we de facturatie doen van de opvolging, zodat u al een idee krijgt van de diverse te kiezen opties.

 

Voorbeeld 1

 

We kiezen voor de button <Factureren> en geven geen referentie in. De datum staat op 28/12/2007 en we kiezen achtereenvolgens voor een groepering op Subproject en de volgorde Werkuren, materiaal. De uren laten we weergeven als Getotaliseerd per groepering en de Materialen Gedetailleerd. Eventuele supplementen laten we onderaan de factuur weergeven.