Project werklijst

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer > Basis projectbeheer >

Project werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Uiteraard kunnen we van onze aangemaakte projecten lijsten genereren zodat we alles perfect kunnen opvolgen. We gebruiken hiervoor de Project werklijst in direct-menu 402.

(de werking van de werklijsten is uniform en beschreven in het hoofdstuk "Werklijsten")

 

Deze Project werklijst is standaard in het basispakket van projectbeheer aanwezig. Indien u met het uitgebreid projectbeheer werkt, krijgt u ook toegang tot de mogelijkheid om subprojecten in te geven en de opvolging ervan te doen.

 

 

We overlopen kort het scherm, en zien bovenaan de selector waarin we op basis van alle aan het project toe te kennen eigenschappen een selectie kunnen maken van bepaalde projecten die vervolgens als resultaat kunnen worden getoond. De selector (die bestaat uit een algemeen gedeelte en drie tabbladen) zullen we eens nader bekijken.

 

Het algemeen gedeelte

 

Projectnummer

Hier kan een Projectnummer (ook wel code genoemd) worden ingegeven

Omschrijving

Hier kan een Projectomschrijving worden ingegeven

Documentdatum

Hier kan de creatiedatum van een project worden ingegeven

Relatie

Hier kan de projectrelatie worden ingegeven

Vertegenwoordiger

  Hier kan de aan een Project(relatie) verbonden vertegenwoordiger worden ingegeven

Divisie

  Hier kan een divisie worden ingegeven

Status

  Hier kunt u een Projectstatus selecteren

Openstaand

  Hier kan een verfijnde selectie worden gemaakt op Afgesloten / Openstaande projecten

 

 

Het info gedeelte

 

Eigenlijk kan hier een selectie gemaakt worden op de door u voor het Projectbeheer toegekende kenmerken.

 

 

Het relatie/contact gedeelte

 

Hier kan een selectie gemaakt worden op de door u voor het Projectbeheer gerelateerde relaties.

 

 

Het Variabelen gedeelte

 

Op dit gedeelte kan een selectie gemaakt worden op de door u voor het Projectbeheer toegekende variabelen.

 

Wanneer de gewenste selecties zijn gemaakt kunt u door op de button <Berekenen> te klikken de resultaten vinden in de grid van de Projectwerklijst.

 

 

De bedoeling is dat we vanuit dit scherm onze projecten kunnen gaan openen, aanmaken en beheren, maar ook dat we vanuit dit scherm uitgebreide analyses kunnen gaan opvragen m.b.t onze projecten.

 

Laat ons even de verschillende "Buttons" bespreken:

 

Nieuw

 Als u hierop drukt zal er een nieuw leeg project opgestart worden dat u dan weer kunt gaan definiëren.

Opvragen

Deze optie geeft u de mogelijkheid een geselecteerd project op te vragen of de gerelateerde relatie informatie

Wijzigen

Langs deze weg wordt het project geopend voor eventuele wijzigingen

Markeren

 Via deze button kunt u een selectie van projecten (de)markeren

Archief

Indien de archiveringsmodule ter beschikking is kan hier voor het geselecteerde project in de grid een archiefetiket worden afgedrukt of een reeds gekoppeld document worden opgevraagd.

Analyse

 Via deze button kan een Project analyse worden bekomen, indien deproject opvolging op een boekhoudkundige manier gebeurt. zie daarvoor 'boekhoudkundige benadering van projecten' voor verdere uitleg.

Afdrukken

 Hier kunt u kiezen voor het afdrukken van een lijst van projecten of voor de projectfiche van een geselecteerd project

Sluiten

 Deze optie spreekt voor zich.