Projectfiche

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer > Basis projectbeheer >

Projectfiche

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laat ons beginnen met het begin en even nakijken hoe we met deze module starten.

 

Maak een nieuw project aan via direct-menu 403 of ga naar de project werklijst in direct-menu 402 en klik op de button <Nieuw>.

 

 

Code

 De code van dit project wordt automatisch door DBFACTw aangemaakt, en deze telt gewoon op bij aanmaak van een nieuw project.

Omschrijving

 In het veld 'Omschrijving' kan iets worden ingevuld met betrekking op dit project. Dit kan uiteraard van alles zijn en dit bepaalt u zelf. Laat ons het voorbeeld nemen van 'ICT - KA / DR
 Interieur'. Dit       omdat het voorbeeld een uitbereiding van het Kantoorautomatiserings project voor de klant DR Interieur betreft.

Datum

 De datum wordt automatisch voorgesteld door het systeem en is de datum waarop dit project is gecreeerd.

Relatie

 Er moet uiteraard aan dit project een relatie worden gekoppeld. Dit uiteraard om achteraf op een heel simpele manier te gaan zoeken naar bepaalde projecten. In dit specifiek geval is de
 gebruikte relatie onze klant waarvoor er een bepaald project wordt opgestart.

Vertegenwoordiger

In het veld Vertegenwoordiger kennen we een vertegenwoordiger toe aan dit project.

Status

Bij het opstarten van een project (ook achteraf wijzigbaar), kunnen bepaalde statussen worden gekoppeld aan dit project. Deze statussen kunt u definiëren in het Statusbeheer via
 direct-menu 660.

 

Zoals u kunt zien bestaat de Projectfiche buiten de bovenstaande algemene gegevens een heel aantal project gerelateerde kenmerken die u kunt onderbrengen in de weergegeven tabbladen. We overlopen ze in het voorbeeld allemaal. Het is belangrijk te weten dat bijna alle Veld omschrijvingen door u zelf zijn te definieren / aan te passen middels een rechter muisklik en het kiezen van de optie: "Veldomschrijving aanpassen. We noemen dit principe het 'FlexCaption'-systeem van DBFACTw en daardoor is de omschrijving van dit veld te veranderen.

 

In dit voorbeeld ziet u dat op het tabblad Info reeds een heel aantal vrij te gebruiken velden zijn klaargemaakt voor specifieke project kenmerken en beschrijvingen.

 

Klungelalarm

De benamingen van de velden zijn gelijk voor alle projecten en dus niet per project verschillend toe te kennen en te bewaren.

 

We kiezen nu voor het volgende tabblad Relatie/contact.

 

 

Ook hier zijn velden door u zelf wat omschrijving betreft aan te passen. Dit tabblad geeft u de mogelijkheid een aan het project gerelateerd overzicht te maken van de betrokken relaties.

 

We kiezen nu voor het volgende tabblad Variabelen.

 

 

Ook hier zijn velden van verschillende types door u zelf wat omschrijving betreft aan te passen, zodat u de mogelijkheid hebt extra aan het project gerelateerde kenmerken bij te houden.

De optie "Opvolging te factureren" dient te worden aangevinkt om effectief de opvolging (gedaan en ingevuld op het project) kan worden opgenomen in de facturatie.

 

Het laatste tabblad is het tabblad Subprojecten.

 

 

Op tabblad (dat eigenlijk een werklijst is een form is) kunt u sub- / deel projecten aanmaken die een onderdeel zijn van het gehele project. Zoals overal in de werklijsten is het ook hier mogelijk rechts te klikken op de "vetgedrukte" kolomhoofdingen om meer rapportage informatie te vergaren.

 

Protip

Via de button "Overnemen subp" kunt u een gemakkelijke overname van subprojecten uit een eerder project doen. Dit voorkomt dat subprojecten telkens opnieuw moeten worden gedfinieerd.

 

We bekijken eens een subproject in detail.

 

 

Project

Hier in wordt het hoofdprojectnummer weergegeven

Subproject

Hier kunt u aan een subproject een eigen alfanummeriek / nummeriek nummer toekennen. Dit nummer dient per project uniek te zijn maar kan zelfs achteraf nog worden gewijzigd.

Omschrijving

In het veld 'Omschrijving' kan iets worden ingevuld met betrekking op dit subproject. Dit kan uiteraard van alles zijn en dit bepaalt u zelf. In dit voorbeeld is de logisch omschrijving van de stap / handeling als subproject benaming gekozen.

Niveau

Hier kunt u (puur informatief) een niveau indicatie toekennen aan het subproject (eigenlijk een soort volgorde bepaling van de subprojecten)

Post

 Deze optie staat u toe opvolging te doen op het subproject

Status

 Op deze manier kunt u het subproject een bepaalde status meegeven. Deze statussen kunt u zelf beheren via direct-menu 660

Afgewerkt (in %)

 Hier kunt u ingeven in welke mate het subproject is afgewerkt

Volledig afgewerkt

 Deze optie vinkt u aan als het subproject volledig is afgewerkt

Verwachte einddatum

 Hier geeft u indien geweten de verwachte einddatum in

Schatting kost -  Materiaal

 Hier geeft u een schatting van de kost in aan materialen

Schatting kost  - Uren

 Hier geeft u een schatting van de kost in voor uren

Memo

 Hier kunt u indien gewenst een extra uitgebreide omschrijving ingeven van het subproject

Aangemaakt door / op

 Hier kunt u zien wie het subproject heeft aangemaakt en wanneer

Laatst gewijzigd op

 Hier kunt u zien wanneer het subproject voor het laatst is gewijzigd

Opslaan

 Via deze button worden de eventuele wijzigingen bewaard

Sluiten

 Via deze button wordt de fiche gesloten

 

Onderaan de projectfiche ziet u een aantal buttons die we even nader toelichten.

 

Nieuw

 Deze button is actief op het tabblad Subprojecten en staat u toe een nieuw subproject aan te maken

Opvragen

 Via deze button kunt de relatie fiche opvragen van de aan het project gekoppelde hoofdrelatie of de subprojecten via de subprojecten werklijst

Wijzigen

 Deze button is actief op het tabblad Subprojecten en staat u toe een subproject te wijzigen

Gekoppelde documenten

 Via deze button kunt u documenten aan het project toevoegen / opvragen / verwijderen

Archief

 In de archiveringsmodule bij u staat geactiveerd geeft deze button toegang tot de standaard archieffunctionaliteiten

Afdrukken

 Via deze button kunt u een projectfiche of projectoverzicht afdrukken

Opslaan

 Via deze button worden de eventuele wijzigingen bewaard

Sluiten

 Via deze button wordt de fiche gesloten