Uitgebreid projectbeheer

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer >

Uitgebreid projectbeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In dit hoofdstuk worden een aantal 'algemene gegevens' geregistreerd, die gebruikt worden voor het (uitgebreid) projectbeheer.