Project Opvolging Werklijst

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer > Uitgebreid projectbeheer > Module Projectopvolging >

Project Opvolging Werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Binnen het Projectbeheer is de opvolging van wezenlijk belang. Er worden immers voor projecten diverse uren gepresteerd en materialen gebruikt.

 

We kunnen hiervoor gebruikmaken van de Project opvolgings werklijst in direct-menu 1051.

(de werking van de werklijsten is uniform en beschreven in het hoofdstuk "Werklijsten")

 

 

We zullen eens de buttons van de werklijst bekijken:

 

Protip

Om in de werklijst een overzicht van de Project opvolging te verkrijgen dient eerst het overkoepelende projectnummer te worden ingegeven in het veld Project.

 

Nieuw

 Deze button staat u toe een ingave (opvolging) in te geven inzake Materiaal of Werkuren. Ook kan hier een werkbon worden ingeven.

Opvragen

 Kies hier voor het opvragen van de geselecteerde opvolgingsregel / de gekoppelde relatie / het hoofdproject / het subproject / het in de opvolging gebruikte artikel

Wijzigen

 Langs deze weg kan de opmerking in de opvolging worden aangepast

Koppelen

 Gebruik deze optie om een werkbon te koppelen aan de opvolging

Markeren

 Via deze button kunt u een selectie van opvolgingsregels (de)markeren

Verwijderen

 Via deze button kan een opvolgingsregel worden verwijderd

Zoeken

Deze functie spreekt voor zich

Factureren

 Deze optie geeft u de mogelijkheid de gemarkeerde opvolgingsregels te facturen. U kunt dan een referentie en datum ingeven en kiezen voor volgende opties:

 - Groeperen per: subproject / datum / werkbon

 - Volgorde: chronoligisch / werkuren, materiaal / materialen, werkuren

 - Uren: getotaliseerd per groepering / gedetailleerd

 - Materialen: gedetailleerd

 - Supplement: onderaan de groepering / onderaan de factuur

Afdrukken

 Op deze wijze kunt u de projectopvolging afdrukken. U heeft hier de volgende opties:

 - Type rapport: Projectopvolging detail / Projectopvolging met kost / Prestaties met detail

 

 Kiest u voor Projectopvolging met detail dan zijn volgende opties mogelijk:

 - Groeperen: Geen groepering / Project / Subproject / Type item

   Subgroep: Geen groepering / Project / Subproject / Type item

 - Volgorde: Volgens ingave / volgens datum

 

 Uren: Met / zonder detail

 Materiaal: Met / zonder detail

 

 Kiest u voor Prestaties met detail dan zijn volgende opties mogelijk:

 - Groeperen: Geen groepering / Project / Subproject / Technieker / Competentie / Uursoort

   Subgroep: Geen groepering / Project / Subproject / Technieker / Competentie / Uursoort

 - Volgorde: Volgens ingave / volgens datum

Sluiten

 Via deze button wordt de werklijst gesloten