Analyse project via projectopvolging

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer > Uitgebreid projectbeheer > Module Projectopvolging >

Analyse project via projectopvolging

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Wanneer u het Projectbeheer gebruikt, heeft u zeer zeker ook de wens projecten te kunnen analyseren, m.a.w. u wenst op een simpele manier een overzicht te bekomen inzake de kosten en vooral opbrengsten van een project.

We kunnen hiervoor gebruikmaken van de Project opvolgings werklijst in direct-menu 1051, alwaar we kiezen voor de button <Afdrukken> en vervolgens het type rapport Projectopvolging met kost.

U kunt nu zelf eens een aantal rapporten genereren en afdrukken om de diverse mogelijkheden te ontdekken.