Pro Rata Temporis

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Afschrijvingen >

Pro Rata Temporis

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sinds DBFACTw 2.61 zijn de afschrijvingen pro rata temporis (op dagbasis dus) eveneens mogelijk geworden. Dit is inbegrepen in de standaard optionele module 'afschrijvingen'. Deze afschrijvingsmethode is eigenlijk de meest juiste. Ergens is het immers niet logisch dat een goed dat maar enkele dagen wordt gebruikt tijdens een boekjaar en toch voor het heel boekjaar afgeschreven wordt. De afschrijving op basis van boekjaar is een uitzonderingsmaatregel voor de K.M.O.'s.

 

Met dit systeem worden de afschrijvingen niet meer op basis van het boekjaar uitgevoerd, maar vanaf de dag van aanwinst van het goed. Zo zal een wagen, aangekocht op 20 december slechts 11/365 afgeschreven worden in een boekjaar van 1 januari tot 31 december.

 

De werkwijze en lijsten zijn identiek als bij de gewone afschrijvingen. Daarom wordt niet de hele werkwijze herhaald, maar worden enkel de afwijkende punten toegelicht.