Printers definiëren

Navigation:  Starten met DBFACTw > Printers >

Printers definiëren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laat ons de verschillende instellingen van naderbij bekijken onder direct-menu5:

 

 

Selectie

Hier kan u met het principe van de werklijst een selectie maken op printopdrachten. zie ook 'printopdrachten selectie'.

Berekenen

Indien u een voorgaande selectie hebt gemaakt kan u hiermee onmiddellijk de selectie laten berekenen

Documenttype

Selecteer hier het gewenste documenttype waarvoor u een overzicht wenst te krijgen van alle printers die staan ingesteld om dit document af te drukken

Station

Selecteer hier het gewenste stationsnummer waarvoor u een overzicht wenst te krijgen van alle printers die staan ingesteld om van op het geselecteerde stationsnummer af te drukken

Nieuw

Maak een nieuwe printeropdracht aan

Opvragen

Laat de geselecteerde printeropdracht in detail zien

Wijzigen

Hiermee kan je de geselecteerde printeropdracht wijzigen

Verwijderen

Laat toe de geselecteerde (of meerdere gemarkeerde) te verwijderen

Markeren

Dit spreekt voor zich

Afdrukken

Dit spreekt voor zich

Sluiten

Spreekt voor zich

 

 

Hoe wijst u een printer toe ?

 

 

Document

Het document kan u hier ingeven waar u de instellingen voor wenst te doen. Er zijn daarbij twee speciale gevallen: de optie 'Alle' wordt automatisch gekozen indien er geen specifieke instelling is voor een bepaald document. De optie 'lijsten' wordt voor alles gebruikt wat geen document is.

 

Protip 1

Het is handig om telkens voor één bepaald werkstation in te stellen welke printer bij 'alle' ingesteld mag worden. Zo vermijdt men dat men toevallig een 'totaal' verkeerde printer gaat gebruiken.

 

Stationsgebonden

Indien de instelling die u nu doet enkel voor een bepaald werkstation mag gelden dient u dit hier mee te geven

Gebruiker gebonden

Indien de instelling die u nu doet enkel voor een bepaalde gebruiker is dient u dit hier in te geven

Printer

Selecteer hier welke printer u wenst te gebruiken voor het meegegeven document

Lade

Hier kan u indien er meerdere lades beschikbaar zijn voor de geselecteerde printers deze meegeven

Definieer papierlade

Via deze button kan u de verschillende printerlades gaan definieren indien dit nog niet is gedaan voor de geselecteerde printer

Aantal

Hoeveel exemplaren wenst u af te drukken op deze printer eventueel van het geselecteerde document?

Prijzen vermelden

Indien de prijzen moeten worden afgedrukt (indien van toepassing voor document) dan kan dit hier worden aangeduidt

Eltron

Gaat het hier al dan niet over een Eltron printer

Sorteren

Indien deze optie 'uit' staat worden er bij afdruk van meerdere exemplaren eerst alle 1ste pagina's afgedrukt, daarna alle 2de pagina's en zo verder

Indien deze optie 'aan' staat dan worden alle documenten afgedrukt gesorteerd, ttz bij een document dat 3 pagina's bevat zal achtereenvolgens pagina 1,2 en 3 worden afgedrukt en zal vervolgens het volgende exemplaar worden afgedrukt

Via Loop

Indien de optie 'Sorteren' aan staat en de documenten worden toch niet correct afgedrukt kan u deze optie aanvinken. Er zal dan voor elk exemplaar een aparte printersturing worden gedaan

Extra copy naar lade

Indien u een extra copy van een bepaald document wenst af te drukken dan kan je dit hier instellen.

 

Stap 1: U klikt op de button <Nieuw> en zult bovenstaand scherm zien. We selecteren het type document waaraan u een printer wil toewijzen, bvb. de factuur. U kunt ook voor 'Alle' kiezen of voor "Lijsten". Zo zorgt u er voor dat bijv alle lijsten worden afgedrukt op de printer die u nu toewijst. Wenst u alles af te drukken op één printer maar alleen de magazijnbonnen op een andere printer, neem dan eerste alles voor een bepaalde printer en daarna als uitzondering een nieuwe definitie voor magazijnbonnen.

 

Stap 2: U kiest dus het documenttype en maakt vervolgens de keuze dit in te stellen voor een specifiek station of specifieke gebruiker. Laat u beide opties leeg, dan zal dit voor iedereen gelden.

 

Stap 3: Selecteer nu de gewenste printer. LET OP: u kunt enkel kiezen uit de op uw pc in MS Windows geinstalleerde printers.

Eens de printer is gekozen kan via de Lade optie de gewenste lade worden geselecteerd. Is er voor de printer nog geen lade ingesteld, dan dient u dit eerst te doen via de button <Definieer papier lade>. Laat ons dit scherm van naderbij bekijken:

 

 

Het instellen van de lades wordt gedaan in de Bininfo, een aparte instellingen voor lades. In dit scherm krijgt u de geïnstalleerde printers te zien. Printers die in het rood worden weergegeven hebben reeds lades gedefineerd gekregen.

 

1.Bij “Lade” geeft u een omschrijving in, vb. Wit papier of Facturatiepapier

2. Druk op de knop Code

   U krijgt dan een afdruk-scherm van de printerdriver te zien waar u een lade kunt kiezen. Kies de lade die overeenkomt met de door u ingegeven papiersoort en klik op OK.

   U zult zien dat er nu naast die knop Code een nummer vermeld staat. Is dit niet het geval, dan laat de gekozen printer GEEN bidirectioneel verkeer toe.

   Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw printer om de driverinstelling  zodanig aan te passen.

3. Stationsgebonden: Als u dit aanvinkt, dan zal die lade enkel en alleen voor het station wat u bij “Station” ingeeft, gelden .

4. Duplex: Indien de printer dit ondersteund, kunt u deze optie aanvinken waarbij alle afdrukken naar deze lade in Duplex zullen worden afgedrukt.

 

Testafdruk: Dit doet een testafdruk naar de lade gekozen in de grid. Dus eerst een eventuele nieuwe instellingen toevoegen dmv de knop Toevoegen alvorens te testen.

 

Stap 4: Geef nu nog een aantal extra parameters aan:

 

·Stationgebonden: is deze instelling alleen voor dit station (zie rechts op welk station we aan het werk zijn), vul desnoods het nummer van het station in. Indien dit voor alle stations geldt, vul dan niks in en vink niet aan.
·Gebruikergebonden: u hebt de mogelijkheid aan te duiden dat dit een gebruikergebonden instelling is. De boekhouder wil alleen de documenten afdrukken op de printer die op zijn bureel staat, ongeacht waar hij de verwerkingen doet. Vul dan niet stationsgebonden maar wel gebruiker gebonden in. Een combinatie van beiden is eveneens mogelijk.
·Prijzen vermelden: er kan hier worden ingesteld of prijzen moeten worden afgedrukt op deze printerdefinitie. Dit recht heeft voorrang op alle andere mogelijke instellingen in de veranderen variabelen.
·Sorteren: (via loop)
·Eltron Printer: (zie verder)
·Extra Copy naar lade: u kunt een extra kopij sturen van de afdruk naar een andere lade. Indien u in een printer bijvoorbeeld beschikt over 2 lades waarin enerzijds facturatiepapier en anderzijds wit papier zit dan kunt u de kopij van de factuur afdrukken naar de 2de lade en aldus voorgedrukt papier uitsparen.
·Aantal: tenslotte kunt u nog aangeven hoeveel maal de printer uw commando moet uitvoeren. Let dus op: als u definieert voor een factuur dat die in 3 exemplaren moet worden afgedrukt via veranderen variabelen en u vult hier 3 bij aantal in indien dan krijgt u dus 3 keer 3 facturen.

Standaard formaat bij export naar bestand: u weet dat u een afdruk kan exporteren naar een bestand. Wel, hier u kunt hier aangeven in welk formaat dat default moet gebeuren.

 

Protip 2

U kunt nu ook per documenttype meerdere printers aanmaken voor hetzelfde station. Dan wordt er per gedefinieerde printer een afdruk gedaan. Dit kan handig zijn als u over een printer beschikt die slechts PCL6 aan kan. Dan definieert u per printerlade een printer in Windows zelf en die kunt u dan in DBFACT gaan instellen.