Printers

Navigation:  Starten met DBFACTw >

Printers

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In DBFACT kan u printers definiëren per document, per gebruiker, per station of een combinatie van deze drie.