Printercontrole

Navigation:  Starten met DBFACTw > Het dossier > Onderhoud dossier > Utilities >

Printercontrole

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Via direct-menu 51 kan u op tabje Printercontrole een test laten uitvoeren die toont hoeveel tijd elke printer nodig heeft wanneer die aangesproken wordt.