Printer

Navigation:  Starten met DBFACTw > Output >

Printer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via deze optie kunnen we ons document of lijst, historiek afdrukken op een printer.

De printer die wordt gebruikt staat in de lijst links en is meestal de standaard gedefinieerde printer voor deze afdrukopdracht.

 

 

In ons specifieke geval zien we dat we er géén enkele printer als standaard staat gedefinieerd voor dit document, maar dat er anderzijds wel heel veel printers staan geïnstalleerd in Windows. Je ziet dit aan de data die links van het scherm wordt vermeld.

 

We zien ook dat dit document, in ons voorbeeld een factuur (zie vet bovenaan), staat ingesteld dat het standaard 2 exemplaren moet afdrukken.

U kan dit uiteraard ten allen tijde zelf gaan aanpassen, maar ook default meegeven per document.

 

Indien u nog andere alternatieve layouts hebt geïnstalleerd, dus andere dan de standaard, dan zal u na het klikken op Printer of het drukken op de toetscombinatie 'ALT+P' een keuzescherm krijgen met de geïnstalleerde layouts voor dit document. Meer uitleg hierover in ons apart hoofdstukje over de layouts.