Matrix item

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix >

Matrix item

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een prijzenmatrix item is een windows form, die, afhankelijk van de gekozen matrix regel er anders uitziet. Immers, afhankelijk van de regel is de inhoud van de matrix anders. Zo kan een regel gebaseerd zijn op een relatie (klant), of op een artikel, een andere layout verkrijgen.

Het schermpje is ingedeeld in 4 zones:
 
Matrix
VOOR
GELDT
VAN

 

Indien u een zelfde combinatie van waarden wenst op te slaan, waarbij er een activiteitsperiode overbrugd wordt of dat er reeds een item met dezelfde combinatie bestaat, waarbij geen datums ingevuld zijn, zal DBFACTw waarschuwen dat er overlappende periodes zijn voor deze combinatie.

 

Button <Opvragen> : om snel de informatie op te vragen van de regel waarop dit item slaat, met alle rand informatie die we over de regel wensen te kennen.

Button <Opslaan>: bij opslaan, zal DBFACTw onderzoeken of de gegevens opgeslagen kunnen worden. Tal van controles worden uitgevoerd.

 

 

 

Matrix regel

aanduiding voor welke regel dit item is

Voor

de waarden van de dimensies waarvoor dit item staat

Geldt

de waarde die bekomen is. Dat kan een kortingspercentage zijn, of een prijs

van/tot

Naast de actief datums op regel niveau, bestaan zelfs op het niveau van het item ook mogelijkheden om datums in te geven.

 

Protip

Dit scherm dien je dus van boven naar onder te lezen:

 

VOOR

GELDT
VAN
 
Afhankelijk van de instellingen in de Matrix Regel zal dit scherm immers steeds wijzigen.

 

VB.:

Je maakt een Matrix Regel voor relatie staffel prijzen aan.

In het Matrix Item scherm zal je dus volgend moeten instellen:
 
VOOR:
   Relatie xxxx
   Artikel: XXX.YYY.123456
   Aantal: 50
 
GELDT:
   50% korting
 
VAN

   01/01/2010 tot 31/12/2010