Prijzenmatrix

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer >

Prijzenmatrix

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De laatste jaren komen klanten met tal van vragen rond prijsbepaling naar voor. Prijzen, kortingen, kortingen in vast bedragen. Ze worden allemaal afhankelijk van tal van variabelen. Zo zijn we gekomen tot het concept van de prijzenmatrix.

 

Bezin voor u begint...

 

De prijzenmatrix module ondersteunt heel veel mogelijkheden om uw prijzenpolitiek te implementeren. Meer nog, het is mogelijk dat uw prijzenpolitiek om diverse manieren in het systeem ingebracht kan worden.

 

Wat zijn de belangrijkste voordelen van de prijzenmatrix

 

- de introductie van krachtige werklijsten laat toe heel snel de juiste prijzen in te voeren, aan te passen of te verwijderen

- de regels zorgen ervoor dat de gebruiker zelf kan bepalen hoe de uiteindelijke prijs (of korting etc) tot stand is gekomen

- de voorbereiding van nieuwe prijzen en/of korting wordt een fluitje van een cent door de mogelijkheden qua tijdsbeperking

- de transparantie omtrent de prijsbereking: door de simulatiefunctie kan men te weten komen hoe DBFACTw een combinatie prijs en/of korting en/of extra korting etc. heeft kunnen berekenen.

 

Een uitbreiding en toch compatible met de vorige situatie

 

De prijzenmatrix module is een uitbreiding op het bestaande prijzensysteem. Het kan zijn dat het bestaande prijzensysteem voldoende is voor de gebruiker, waar hoofdzakelijk

- een aantal vaste prijzen gedefiniëerd konden worden

- (vooral) relatiegebonden kortingen gedefiniëerd konden worden.

 

Wanneer is de module prijzenmatrix voor u interessant?

 

- wanneer uw prijzen afhankelijk zijn van andere variabelen dan de relatie (met een standaard korting etc.)

- wanneer u prijzen en/of kortingen wenst voor te bereiden in DBFACTw,

- wanneer uw prijzensysteem complexer wordt, en dat u toch wenst bij te houden hoe u aan bepaalde prijzen komt

- wanneer u nood heeft aan kortingen in het ene geval, en niét in het andere geval

- wanneer u meerdere winkels / divisies heeft waar prijzen apart worden gehouden

- wanneer u tarieven bijhoudt die u wenst voor te bereiden voor een bepaalde datum

- wanneer u persoonlijke prijslijsten wilt aanmaken en afdrukken

- wanneer u deze systemen allemaal toegankelijk wenst te maken op het web  (via webservices)

 

 

Protip

Laat u begeleiden door een DBFACTw consultant in de opstart van deze module. Samen met hem

- analyseert u hoe uw huidige prijzen en kortingensysteem in elkaar zit

- krijgt u advies hoe u eventueel uw prijzen en kortingensysteem kunt vereenvoudigen

- wordt een test dossier aangemaakt om het systeem te toetsen aan de vooropgestelde afspraken

 

Protip

Bestaande DBFACTw gebruikers kunnen in verre mate hun bestaande systeem 'converteren'.  Om het systeem te testen na de conversie, kunt u best uw dossier kopiëren met als benaming <dossier> + _matrix en daar de prijzenmatrix activeren.  Zo kunt u op voorhand testen of de prijzenpolitiek in de prijzenmatrix goed overeenkomt met het geen u wenst.

 

Lees verder over het woordgebruik in de prijzenmatrix module.