Prijscatalogus

Navigation:  Basis > Het artikel >

Prijscatalogus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om uw artikeldatabase niet nodeloos te verzwaren, zijn in DBFACTw prijscatalogi inleesbaar. U beschikt zelfs over de mogelijkheid om snel van zo'n informatie een artikel aan te maken. Deze prijscatalogus kunt u te allen gebruiken. Er bestaat zelfs een mogelijkheid om rechtstreeks vanuit de prijscatalogus artikelen aan te maken. Deze optie is echter alleen maar mogelijk indien de module 'artikelimportwizard' actief is.

 

In de prijscatalogus plaatsen we tal van referenties om vooral snel extra informatie of vooral prijsinformatie te verkrijgen. Typisch wordt daarvoor een bestand van een leverancier verkregen, waar deze informatie ter beschikking staat.

 

Vandaar dat DBFACTw voor de prijscatalogus een minimum aan informatie wenst: per item dat ingelezen moet worden in de prijscatalogus. Welke informatie wordt hier toegelicht

 

Template

Het importeren van dergelijke items gebeurt nagenoeg altijd via een importwizard.  U definieert eenmalig de template waarmee u de gegevens inleest, waarbij DBFACTw steeds onthoudt welke template gebruikt werd om de laatste import uit  te voeren.

Barcode

Het is ongetwijfeld handig als in de prijscatalogus ook de barcode aanwezig is. Immers, een barcode is per definitie steeds uniek, zodat heel makkelijk het juiste item teruggevonden kan worden.

Het kan echter voorkomen dat voor items van een prijscatalogus geen barcodes gekend zijn. In dat geval veronderstelt het programma dat de referentie wél gekend is.

Referentie 1

Een prijscatalogus bevat meestal barcodes en/of referenties. Zoals gezegd, indien een barcode gekend is, neemt deze automatisch prioriteit, dit omwille van de aard van dit gegeven. Indien geen barcode gekend is, dan wordt gezocht op een referentie.

 

Indien een item noch barcode noch referentie (referentie 1) heeft, dan zal DBFACTw automatisch weigeren deze items toe te voegen aan de prijscatalogi. Indien u echter echt geen barcode of referenties heeft, kunt u zelf een lijst (unieke) nummers in een kolom toevoegen, en in de referentie inlezen.  Sommige gebruikers koppelen in dat geval zelfs de omschrijving, in de veronderstelling dat deze toch uniek moet zijn per item.

 

Opmerking: zoals u ziet, is het niét noodzakelijk om bv. de omschrijving, de groep of de soort in te geven. U kunt naar hartelust referenties van de prijscatalogus importeren, met alleen kennis van de barcode en/of de referentie. Juist deze flexibiliteit zorgt voor de kracht van de prijscatalogus, ten opzichte van de noodzakelijke voorwaarden om een artikel aan te kunnen maken (zoals het verplicht definiëren van een groep).