Prijsofferte werklijst

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop > Prijsofferte >

Prijsofferte werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voor uitleg over werklijsten zie werklijsten

 

Hieronder worden specifieke eigenschappen besproken van de prijsofferte werklijst:

 

 

 

Onder de volgende knoppen bevindt zich speciale functionaliteit:

 

Opvragen

Historiek wijzigingen

Hiermee vraagt men op wanneer het document gewijzigd is, met welke versie, door wie, op welk station, etc.

 

 

 

Wijzigen

Document

Om de prijsofferte zelf rechtstreeks te wijzigen

 

Info offerte

Zonder de offerte zelf te moeten openen, wordt hier de 'commerciële informatie' van de prijsofferte getoond.

 

 

 

Export

Export offertes en gelinkte documenten

Van de gemarkeerde offertes kan men in één beweging documenten (pdf) én de gelinkte documenten exporteren. Ideaal als men deze informatie wenst mee te nemen op een portable.

 

 

 

Afdrukken

Overzicht prijsoffertes

Een gewoon overzicht van de geselecteerde prijsoffertes

 

Prijsoffertes (collectief)

De gemarkeerde prijsoffertes worden één na één afgedrukt

 

Prijsoffertes (vast aantal)

Zoals collectief afdrukken

 

Prijsoffertes doormailen

 


Archiefetiket

Indien de archiveringsmodule actief is, kan men van meerdere prijsoffertes tegelijkertijd de archiefetiketten afdrukken.