Prijzenbeheer

Navigation:  Basis > Het artikel >

Prijzenbeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Heel wat functies zijn voorhanden om prijzen al dan niet automatisch te herberekenen. Enkele functies worden kort beschreven

 

Herberekenen prijzen

Als een aantal prijzen op artikelen aangepast zijn,

Prijzenwerklijst

Met het werklijst concept wordt snel een lijst samengesteld van de artikelen die we wensen te controleren. Per artikel kunnen we onmiddellijk de prijzen, zowel qua aankoop als qua verkoop aanpassen en opslaan.

Aankoopprijzen werklijst

Snel de aankoopinformatie van een artikel updaten.

Leveranciers van artikel werklijst

Heel snel informatie van leveranciers up-to-date brengen.

Herberekenen aankoopprijzen

We bepalen tot welke datum de gerecepteerde prijzen herberekend moeten worden. Dit vinden we terug onder de receptie-menu. Voor uitleg, zie 'herberekenen aankoopprijzen'

 

Klungelalarm

 

Voor alle herberekeningen op basis van de prijsformules geldt het volgende : Als het vinkje AUTO BEREKEN niet aanstaat zal de prijsformule niet worden toegepast.

 

Margeberekening in documenten

 

In DBFACTw kunt u op verschillende plaatsen, onder meer in de globale informatie bij de documenten (prijsoffertes, bestelbonnen, …) een margeberekening laten weergeven. Deze berekening van de marge is steeds een momentopname. Dit wil zeggen dat een historische marge altijd een marge is berekend op dat moment, en niet aan de hand van een nieuwe actuele prijs.

 

Boekhoudkundig wordt de stock in DBFACTw niet verwerkt waardoor één of andere stockmethode geen invloed heeft op het directe resultaat. Een aanpassing naar inventariswaarde dient dan uiteraard ook boekhoudkundig te worden verwerkt.