Prijsberekening simulatie

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix >

Prijsberekening simulatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tal van regels kunnen opgesteld worden. Om te weten hoe DBFACTw nu aan een prijs komt, zal het programma via het prijssimulatiescherm aantonen welke regels weerhouden zijn om tot de berekening te komen. Dit scherm bestaat daarom uit drie stukken:

 

Ingave

Hier kan men eenvoudig ingeven over welke klant, welk artikel, welk aantal en welke datum de berekening moet gebeuren.  Na het klikken op de Button <Berekenen>, komt dan automatisch een lijst met regels naar voor, die weerhouden zijn om tot het resultaat te komen.

Regels

Hier staan de regels die weerhouden zijn om tot een resultaat te komen. De 'laatste' regel die gebruikt is om uiteindelijk tot het resultaat te komen, staat in het geel aangeduid

Resultaat

Het resultaat wordt weergegeven, met informatie over

de prijzen (inclusief en/of exclusief

de kortingen (meerdere)

eventuele gratis aantallen

eventuele toeslagen

 

 

Daarnaast kan men op dit scherm kiezen om

 

Staffelregels: als dit aangevinkt is, zullen àlle staffels als regels getoond worden, en wordt het aantal dat vooropgesteld is eigenlijk verwaarloosd. De 'eind'berekening blijft wel op basis van het vooropgestelde aantal.

Resultaatregels: ook al zijn er meerdere regels die gebruikt werden, uiteindelijk zullen maar een paar regels het resultaat bepalen. Wellicht zijn dit regels met prijzen, kortingen en gratis items of toeslagen. Indien resultaatregels aangevinkt staat, dan worden alléén deze regels getoond die het eindresultaat bepaald hebben.