Praktische toepassing

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Verkoopboek > Creatie/Wijzigen >

Praktische toepassing

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In de praktijk zal de facturatie in de boekhouding, wat bij DBFACT de 'rechtstreekse facturatie in het journaal (of dagboek)' wordt genoemd, nooit of slechts in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt. Inderdaad, enkel de gebruikers die enkel de boekhouding hebben (geen commercieel beheer of facturatie dus) zullen dit type van ingave regelmatig gebruiken om de verkopen in te geven. In het geval gefactureerd wordt via commercieel beheer of facturatie, wordt het verkoopjournaal door DBFACT automatisch bijgewerkt.

Een van de zeldzame gevallen waarbij de rechtstreekse facturatie in het journaal zal worden gebruikt is bij het factureren van ZUIVERE BTW-BEDRAGEN, zonder verkoop van goederen. In dit geval gaat men als volgt te werk :

 

vak Totaal : totaal bedrag van de factuur (hier bedrag van de BTW)

vak BTW voet 1, 2, 3 en 4 en bijhorende vakken : LEEG

vak BTW : bedrag van de gefactureerde BTW

vak rekening : LEEG

 

Op deze manier wordt enkel BTW aan de klant aangerekend en komt deze BTW in het correcte vak van de BTW aangifte. Deze bewerking is onmogelijk in commercieel beheer of in facturatie. Let wel dat de aangifte dan wel anomalieën kan vertonen.

Het is ook niet mogelijk om het document af te drukken. Deze ingave is enkel bruikbaar als ingave in het journaal.