PLU

Navigation:  Starten met DBFACTw > Barcodes >

PLU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

PLU-codes (Price look up) zijn barcodes waarin een artikel/leverancier en een prijs/gewicht verwerkt zitten.

Denk maar aan het etiketje wat u in de supermarkt verkrijgt als u fruit of groeten afweegt.

Aan de hand van dat etiket, weet het kassa-systeem om welk artikel het gaat en wat het gewicht of de prijs is.

 

Deze PLU-codes kunnen ook in DBFACT ingelezen worden in het Kasverkopenscherm. Meer informatie over onze kasverkopen kunt u hier terugvinden. Misschien nodeloos te vermelden maar om te kunnen werken met deze PLU-codes dient de module Point-of-sale actief te staan in uw licentie. Meer uitleg over de licentie kunt u hier vinden.

 

 

Instellingen

 

1.Via Parameters Modules – Kassa (POS) – optie “PLU actief in dit dossier”

 

2.Bij de Stationsinstellingen – Kassa div. – optie “PLU-scanning actief”

 

3.De bestaande EAN-codes zijn reeds ingevuld, maar u kan wel zelf een omschrijving toekennen per code. Dit via FilebeheerArtikelbestandenPLU-beheer
Daar kan u per code ook de lengte instellen en het aantal decimalen.
De lengte duidt op hoeveel posities na de hoofdcode indicatief zijn voor het artikel.
De overige posities worden dan ingenomen door de prijs of het gewicht.

 

Neem bijvoorbeeld PLU-code : 2305441055304
De eerste 2 digits zijn de CODE
Indien bij die code de Lengte op 5 staat, zijn digits 3 tot en met 7 het artikel. (05441)
Digits 8 tot en met 12 zijn dan de prijs/gewicht (05530)
De laatste digit is een controle-digit die de juistheid van de barcode aanduidt.
 
De decimalen duiden aan hoeveel digits van de digits 8 tot en met 12 de decimalen uitmaken.
Indien Decimalen vb. op 2 staat, dan is in ons voorbeeld van hierboven de prijs of gewicht in feite 055,30

 
 

4.Als laatste dient u deze PLU-codes te koppelen aan artikelen in DBFACT.
Zo weet het programma welk artikel moet genomen worden indien u zo’n PLU-code inscant.
Deze koppelingen geeft u in via FilebeheerArtikelbestanden PLU-koppelingen
Op dit scherm kan u bij Categorie eerst de Hoofdcode kiezen. Bij code geeft U dan de code in die slaat op het artikel.
Bij Type kan u kiezen of de laatste digits een bedrag zijn in Euro, een gewicht in KG of een gewicht in gram.
Bij Artikel geeft u het artikel op wat van dan af aan die PLU-code dient gekoppeld te zijn.