Persoonlijke prijzen werklijst

Navigation:  Basis > De relatie > De relatiefiche > Tab Korting >

Persoonlijke prijzen werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Selectie

Hiermee kan u een selectie opvragen of aanmaken (zie onder)

Nieuw

Aanmaken nieuwe persoonlijke prijs

Opvragen

Opvragen van de persoonlijke prijs

Wijzigen

Wijzigen van de persoonlijke prijs

Markeren

Markeert naargelang keuze

Verwijderen

Verwijderd de persoonlijke prijs

Afdrukken

Drukt een lijst af van deze persoonlijke prijzen

Sluiten

Sluit huidig scherm

 

 

         

Bron

Deze optie aangevinkt laat u toe te zoeken naar een artikel in de werklijst persoonlijke kortingen

Artikel met alle opties

Duidt u aan indien u naar een specifiek artikel wilt zoeken in de werklijst persoonlijke kortingen

Type

Duidt u aan indien u een lijst wilt bekomen met enkel diegene die als type : artikel / groep-soort / groep / soort

Klantreferentie

Selectie op klantreferentie

Geldigheidsdatum

Hier kan u een geldigheidsdatum ingeven wanneer deze kortingen van toepassing zijn.

Relatie

Specifieer alle kortingen van een bepaalde relatie

Artikelselectie

De standaard artikel selector

Relatieselectie

De standaard relatie selector

 

 

Door het klikken op de knop Nieuw in de werklijst persoonlijke kortingen krijgt men het volgende scherm.

 

 

Relatie

Vul hier de relatie in waarvoor de persoonlijke prijs geldt.

Type

Keuze tussen artikel / groep-soort / groep / soort

Korting

Korting in percent

Extra Korting

Extra korting in percent

Soort prijs

op prijsveld naar keuze (enkel zichtbaar indien helpkey 947020 aanstaat)

Eenheidsprijs

Indien geen procentuele korting werd ingegeven kan u hier een netto prijs ingeven per eenheid

Valuta eenheidsprijs

Indien geen procentuele korting werd ingegeven kan u hier een netto prijs ingeven per eenheid in valuta

Van Datum

Geldigheids datum van

Tot Datum

Geldigheids datum tot

Referentie klant

De persoonlijke klantreferentie gekoppeld aan deze korting.

 

De knoppen

 

Overname standaard korting

Deze knop neemt de standaardkorting op de kortingsfiche bij de relatie over.

Overnemen

Overnemen, laat u toe persoonlijke kortingen (of selecties van persoonlijke kortingen) over te nemen - deze brengt u opnieuw bij de werklijst persoonlijke kortingen met de extra knop overnemen (die u toelaat de kosten over te nemen)

Wijzigen

Wijzigen laat u toe de kortingen in de bovenstaande grid te  wijzigen

Verwijderen

Verwijderd de persoonlijke korting

Opslaan

Sla de huidige aanpassingen op

Sluiten

Sluit huidig scherm af.

 

Protip

Indien u nadat u op nieuw geklikt hebt geen relatie hebt ingevuld of de relatie in het relatieveld verwijderd kan u mits de relatie selector een persoonlijke korting tokennen aan een groep van relaties.

 

Protip

Helpkey : 929018 laat u toe via de prijsofferte dat de aangepaste prijzen opgeslagen worden als persoonlijke korting voor die klant

Protip

Helpkey : 960181 laat u toe via de bestelbon klant dat de aangepaste prijzen opgeslagen worden als persoonlijke korting voor die klant